Pri kraju izrada IPARD III programa

Upravljačko telo IPARD programa privodi kraju izradu IPARD III. Osnovu za pripremu ovog programa predstavljale su sektorske analize poljoprivredne proizvodnje i prerade u Srbiji, kao i analize koje se odnose na finansijske instrumente, kapacitetne jedinice lokalne samouprave i uticaj Zelene agende (Green Deal) Evropske unije na Srbiju. Podnošenje finalne verzije IPARD III programa Evropskoj komisiji predviđeno je za septembar, dok se njegovo usvajanje očekuje u novembru.

Za kvalitet priprema IPARD III programa neophodno je angažovati EX-ante evaluator. S obzirom na to da je poziv za njegovo angažovanje objavljen 29. aprila i da je trenutno u fazi ugovaranja, očekuje se da će ex-ante evaulacija IPARD III programa započeti ovog meseca. Održavanjem komunikacionog procesa sa predstavnicima Evropske komisije, kao i sa svim zainteresovanim stranama kontinuirano se sprovodi od početka izrade IPARD III, kaže se u redovnom mesečnom izveštaju „Ipard na dlanu“ koji priprema Ministarstvo poljoprivrede.

B.K.