Rok za podnošenje zahteva za Ipard podsticaj za nabavku novog traktora, ističe danas

Foto: Uprava za agrarna plaćanja

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta po Sedmom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, broj: 320-01-07-1/2022-07 od 14.02.2022. godine ističe zaključno sa utorkom, 26. aprilom 2022. godine.

Podsećamo, predmet javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu. Snaga traktora čija nabavka zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje, na primer, ako se neko bavi voćarstvom i ima od dva do 10 hektara prijavljenih površina pod zasadom, moći će da nabavi traktor snage do 60 kW. Za jači traktor, do 80 kW, moći će da aplicira ko ima veće površine, između 10 i 50 hektara.