Uprava za agrarna plaćanja razvija softver za IPARD program

Očekuje se da će elektronski prijem i obrada zahteva krenuti već početkom naredne godine. Od svih uprava koje deluju u okviru Ministarstva poljoprirede, poljoprivredni proizvođači su ove, kao i predhodne godine, najviše bili zainteresovani za rad Uprave za agrarna plaćanja (UAP). S obzirom na činjenicu da sve isplate podsticaja, subvencija, novčanih davanja za investicije, kao i sredstva iz IPARD programa, idu preko ove uprave, to je razumljivo i opravdano.

Idući u korak sa vremenom u UAP intezivno rade na reformi poslovanja i unapređenja tehnike obrade prijema zahteva poljoprivrednika za pozive IPARD programa. Uz podršku Evropske unije razvijen je softver za elektronsku obradu predmeta, tako da u Upravi očekuju da će to u velikoj meri olakšati i ubrzati administrativnu proceduru apliciranja za buduće javne pozive IPARD programa. Sistem je još uvek u fazi testiranja, a nakon završetka obuke zaposlenih, očekuje se da će elektronski prijem i obrada zahteva krenuti već sa narednim pozivom za neke od opredeljenih sredstava IPARD-a.

Paralelno sa modernizacijom poslovanja, Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je sredstva za kadrovsko jačanje UAP. Nedavno je, putem javnog konkursa zaposleno 16 novih izvršilaca, a isti broj angažovan je za rad na određeno vreme u sektoru za odobravanje projekata AUP. U toku naredne godine očekuju se još dva javna konkursa i nova zapošljavanja, čime bi se efikasnost poslovanja Uprave podigla na viši nivo i maksimalno ubrzala procedura odobravanja subvencija i svih novčanih davanja.

B.K.