Dodatna sredstva i lakši uslovi za IPARD

Foto: AgroFin

Poljoprivrednicima su na raspolaganju i nove mogućnosti za investicije

Preraspodelom sredstava u okviru budžeta obezbeđeno je dodatnih 3,3 miliona evra za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za preradu i marketing u okviru IPARD programa.

Takođe, poljoprivrednicima su na raspolaganju i nove mogućnosti za investicije i lakše ispunjavanje određenih uslova u sektoru voća i povrća i sektoru mesa, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a prenosi Tanjug.

U sektoru voća i povrća, na malim poljoprivrednim gazdinstvima do 15 ha, ubuduće će se proveravati standardi samo u sektoru investicije na koji se zahtev odnosi, a ne na celom poljoprivrednom gazdinstvu.

Uslov za poljoprivredna gazdinstva sa minimum 2 ha i maksimum 20 ha jagodastog voća i minimum 5 ha i maksimum 100 ha drugog voća proveravaće se na kraju investicije, osim u slučaju skladišnih objekata gde uslovi moraju biti zadovoljeni na početku investicije.

Poljoprivrednicima će biti omogućene i investicije u podizanje i obnavljanje zasada voća (kupovina višegodišnjeg sadnog materijala), uključujući pripremu zemljišta, što do sada nije bio slučaj. Sadnice su mogle da se nabave samo kroz nacionalne mere.

U sektoru povrća takođe će biti povećana gornja granica – novi maksimum je 100 ha otvorenog prostora za proizvodnju povrća na kraju investicije umesto 50 ha koliko je do sada bilo.

U sektoru mesa je dodata nova kategorija investicija kada je reč o tovu teškog tipa u živinarstvu, a uslov je upisan objekat za proizvodnju jata kokošaka roditeljskog tipa.

U prethodnom periodu gazdinstva su bila definisana brojem grla, a sada su prihvatljiva gazdinstva definisana kapacitetom objekta za držanje goveda, ovaca, koza, krmača, svinja i brojlera, ističe se u saopštenju.

Podsetimo, Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini koju je Vlada Srbije usvojila 18. januara, obim sredstava za IPARD podsticaje iznosi 6.073.500.000 dinara, od čega 1.521.375.000 dinara budžetskih sredstava i 4.552.125.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Sredstva se raspodeljuju u odgovarajućim ukupnim iznosima prema javnim pozivima, i to:

1) Mera 1 – Prvi javni poziv u ukupnom iznosu od 684.022.211 dinara, od čega 171.005.553 dinara budžetskih sredstava i 513.016.658 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

2) Mera 1 – Drugi javni poziv u ukupnom iznosu od 555.761.895 dinara, od čega 138.940.474 dinara budžetskih sredstava i 416.821.421 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

3) Mera 3 – Prvi javni poziv u ukupnom iznosu od 878.498.105 dinara, od čega 219.624.526 dinara budžetskih sredstava i 658.873.579 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

4) Mera 1 – Treći javni poziv u ukupnom iznosu od 1.722.633.764 dinara, od čega 430.658.441 dinara budžetskih sredstava i 1.291.975.323 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

5) Mera 3 – Drugi javni poziv u ukupnom iznosu od 2.232.584.025 dinara, od čega 561.146.006 dinara budžetskih sredstava i 1.671.438.019 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Podsticaji se isplaćuju u maksimalnom iznosu definisanim Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije i posebnim propisima.

Za poljoprivrednike iz Vojvodine, na raspolaganju su i dugoročni krediti Razvojnog fonda AP Vojvodine za investicije u okviru IPARD programa.