Ministarstvo poljoprivrede: Projektovani budžet IPARD 3 je 288 miliona evra, šansa za sektor ribarstva

Na IPARD javne pozive javlja se sve više poljoprivrednika, ali da bi u većoj meri koristili pretpristupnu pomoć fondova Evropske unije, neophodno im je još više približiti prednosti i mogućnosti koje IPARD fondovi pružaju, poručeno je sa “Agrosmartovog” panela „Šta fondovi EU donose srpskoj poljoprivredi”  

„Do 29. oktobra u Srbiji je, od početka implementacije IPARD program, odobren 771 projekat u vrednosti od 129 miliona evra. U celosti su isplaćena sredstva za 458 projekata, a iznos ukupne podrške je 24.878.481 evra, od čega je doprinos EU 18.658.861“, rekla je Jasmina Miljković načelnica Odeljenja za upravljanje IPARD programom Minstarstva poljoprivrede.

Naglasila je da je IPARD program za polljoprivrednike nije komplikovan,ali da zahteva poštovanje propisanih pravila i procedura koje važe u EU.

„Polako završavamo obradu svih pristiglih zahteva za IPARD II program i otvaramo implementaciju novog IPARD III programskog perioda, koji nam, pored već postojećih sektora ulaganja (voće, povrće, mleko, meso, jaja, grožđe, ostali usevi), donosi nove –  ribarstva i prerade ribe. Takođe, predviđenim programom biće omogućena i prerada u sektoru žitarica i industrijskih useva“, rekla je Miljković dodajući da je budžet za IPARD III program, za period 2021-2027. godine, 288 miliona evra.

 B. K.