Objavljene IPARD bodovne liste za traktore, mehanizaciju i izgradnju

Foto: Pixabay

Podnosioci zahteva za odobrenje projekta imaju pravo na prigovor

Uprava za agrarna plaćanja objavila je Bodovnu listu podnetih zahteva u Četvrtom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora i Bodovnu listu podnetih zahteva u Petom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, od 24. septembra 2019. godine.

Podnosilac zahteva za odobrenje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na bodovnoj listi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste na internet stranici Uprave.

O prigovoru Uprava rešava u roku od 15 dana od dana podnošenja.

Po konačnosti odluka o prigovoru, Uprava za agrarna plaćanja objavljuje konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekta.


Bodovne liste možete da preuzmete u prilogu: