Predstavnici EK posetili potencijalne korisnike IPARD sredstava

Foto: UAP

Posete su sprovedene na teritoriji opštine Pančevo, Vladimirci, Ub i Ruma

Visoki predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj obišli su 5. i 6. juna podnosioce zahteva za IPARD podsticaje u sklopu aktivnosti Odbora za praćenje implementacije pretpristupnog programa za ruralni razvoj – IPARD II.

Oni su zajedno sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektora za ruralni razvoj i Uprave za agrarna plaćanja obišli potencijalne korisnike koji su podneli zahteve za IPARD podsticaje u sektoru voća i povrća, mleka i mesa.

Posete su sprovedene na teritoriji opštine Pančevo, Vladimirci, Ub i Ruma.