Primeri dobrih IPARD projekata

Fotografije: EU Infocentar

Uprava za agrarna plaćanja predstavila je na svom sajtu nekoliko primera dobrih IPARD projekata

Pere Benčik dolazi iz Vojvodine. Učestvovao je na Prvom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, u sektoru mleko. Uz IPARD podršku je nabavio dve dvoosovinske traktorske prikolice i rol presu za seno.

Borka Savanović dolazi iz Šumadije. Uspešno je učestvovala na Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora i to u sektoru voća.

Dragiša Kovačević je prvi korisnik kome su isplaćena IPARD sredstva. Dolazi iz Vojvodine i učestvovao je na Prvom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije u sektoru voća. Nabavio je samohodni tresač višanja.

Uprava je navela i primer jednog mladog poljoprivrednika iz Vojvodine koji je učestvovao u Prvom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije. Uz IPARD podršku nabavio je teleskopski manipulator.