Sektorske analize za pripremu IPARD III programa

Foto: RZS

Analize prikazuju značaj sektora za ekonomiju u Srbiji

Na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za potrebe pripreme IPARD III programa u prethodnom periodu urađene su analize za sektore mleka, mesa, jaja, voća, povrća, ostalih useva i ribarstva.

Analize prikazuju značaj sektora za ekonomiju u Srbiji u smislu doprinosa glavnim ekonomskim pokazateljima kao što su: BDP, BDV, prihod od izvoza, zapošljavanje, kako za proizvođače tako i za prerađivače.

Urađena je i kvantifikacija investicionih potreba u okviru sektora za proizvođače i prerađivače, kako bi se procenio nivo i obim potrebnih investicije za unapređenje stanja u sektoru u skladu sa standardima EU kao i analiza trenutnih i planiranih mera podrške kroz intervencije iz nacionalnog budžeta Vlade RS i njihova komplementarnost sa IPARD programom.


Sektorske analize možete pogledati ovde:

Sektorska analiza JAJA

Sektorska analiza VOĆE

Sektorska analiza MESO

Sektorska analiza MLEKO

Sektorska analiza POVRĆE

Sektorska analiza RIBARSTVO

Sektorska analiza OSTALI USEVI