Srbiji na raspolaganju sredstva EU iz programa IPARD II

Našoj zemlji će na raspolaganju biti 175 miliona evra iz budžeta EU za podsticaje u poljoprivredi

Šef Delegacije EU u Srbiji NJ.E. Sem Fabrici uručio je ministarki za evropske integracije Jadranki Joksimović u sedištu Uprave za agrarna plaćanja Finansijski sporazum 2014-2020, zaključen između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije. U skladu sa potpisanim sporazumom, kojim se omogućava sprovođenje IPARD II programa u Republici Srbiji, našoj zemlji će na raspolaganju biti 175 miliona evra iz budžeta EU za podsticaje u poljoprivredi.

„Uz koofinansiranje Republike Srbije i sredstva koja će uložiti sami korisnici, investicije u poljoprivredi bi mogle da dostignu i do 400 miliona evra“, rekao je Fabrici i naglasio da je potpisivanje ovog sporazuma rezultat saradnje srpskih vlasti, pre svega ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, Delegacije EU i Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI).

„IPARD program ima za cilj pomoć poljoprivrednicima i proizvođačima hrane da se pripreme za konkurenciju kad Srbija uđe u EU“, izjavio je Fabrici i izrazio nadu da će zahtevi za IPARD podsticaje uskoro biti obrađeni i naveo da srpska poljoprivreda ima ogroman potencijal.

„Poljoprivreda čini 10 odsto BDP-a Srbije, 20 odsto zaposlenih radi u poljoprivredi, 50 odsto poljoprirednih proizvoda namenjenih izvozu ide u EU a taj izvoz je prethodnih godina udvostručen na 1,5 milijardi dolara“, izjavio je šef delegacije EU i dodao da je IPARD „test za srpsku poljoprivredu koji će pokazati da li je ona u stanju da koristi sve što nudi Zajednička poljoprivredna politika kada Srbija postane članica EU“.

Ministarka za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović je rekla da je najvažniji uslov za proces akreditacije za bespovratna sredstva bio da se Uprava za agrarna plaćanja iz Šapca preseli u Beograd.

„Dug je put bio da sprovedemo sve aktivnosti i zaista danas s ponosom možemo da otvorimo novu stranicu srpske poljoprivrede“, rekla je ona i dodala da je ovo prvi put da srpski poljoprivrednici mogu da koriste bespovratna sredstva iz EU. Kako je navela, važno je da su srpski poljoprivrednici počeli proces podizanja vidljivosti i upoznavanja sa mogućnostima koje im se nude.

„Pre svega počinjemo postepeno usklađivanje naše poljoprivredne politike i ruralnog razvoja sa evropskom politikom“, navela je ministarka, pojasnivši da to značii ravnomeran razvoj, pre svega u ruralnim oblastima, što je važno da bi ljudi, a pre svega žene i mladi, ostali na selu.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je rekao da je potpisivanje sporazuma rezultat rada Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa Evropskom komisijom. On je naglasio će IPARD podrška, koja je namenjena direktnim korisnicima, dovesti do 400 miliona evra investicija u izgradnju i opremanje objekata, nabaku opreme i mehanizacije koje će pospešiti našu poljoprivrednu proizvodnju i preradu.

„Ovo je prvi put da građani podršku EU mogu da osete u svojoj kući. Mi smo otvorili vrata bolje srpske poljoprivrede“, rekao je on i podvukao da je za sredstva IPARD fondova apliciralo oko 500 poljoprivrednika i najavio da će, nakon obrade, prva rešenja o odobravanju projekata srpskim poljoprivrednicima biti uručena 5. jula 2018. godine.