Kredit NLB Banke za kupovinu novih traktora koji se sklapaju u Srbiji

Foto: NLB Banka

Minimalan iznos kredita je 6.400 EUR

Povodom raspisivanja Javnog poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini, NLB Banka otvorila je kreditnu liniju kojom pomaže finansiranje kupovine novog traktora domaće proizvodnje gazdinstvima kojima je potrebna finansijska podrška.

Minimalan iznos kredita je 6.400 EUR, period otplate je do 60 meseci, a naknada za obradu kredita iznosi 1%.

Nominalna kamatna stopa (fiksna, godišnja) je 3,99%.

Otplata kredita je u skladu sa potrebama poljoprivrednika i može da bude mesečna, tromesečna ili šestomesečna.

Kako navode u NLB Banci, procedura je jednostavna i krediti se brzo odobravaju, a sredstvo obezbeđenja je zaloga na traktoru koji je predmet kupovine.

Postoji mogućnost finansiranja potrebnog učešća kreditom NLB Banke.

Reprezentativni primer Agro dugoročnog investicionog kredita za kupovinu traktora u RSD sa valutnom klauzulom u EUR:

 • Vrednost traktora (EUR): 15.000
 • Učešće 20% (EUR): 3.000
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Iznos kredita (EUR): 12.000
 • Period otplate: 60 meseci
 • Naknada 1% (EUR): 120
 • Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna): 3,99%
 • EKS (godišnja): 4,72%
 • Iznos mesečne rate (EUR): 220,93

Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 • 150 RSD – menice
 • 246 RSD – Izveštaj Kreditnog biroa
 • 5.000 RSD – naknada za uknjižbu založnog prava na pokretnim stvarima
 • 2.000 RSD – naknada za overu izjave zalogodavca

Ukupan iznos kredita za otplatu – glavnica, kamata, troškovi (EUR): 13.438,60.