Otvorena kreditna linija za kupovinu zemljišta na 20 godina

Foto: Banka Poštanska Štedionica

Kao sredstvo obezbeđenja upisuje se hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu

Kao što je krajem 2019. godine AgroFin ekskluzivno najavio, Banka Poštanska Štedionica je sredinom januara 2020. otvorila kreditnu liniju za kupovinu poljoprivrednog zemljišta pod povoljnim uslovima i sa rokom otplate do čak 20 godina.

Osnovni cilj odobravanja kredita Poštanske štedionice je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanja efikasnosti i konkurentnosti individualnih poljoprivrednih proizvođača kao i članova poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kao i njihovi članovi, starosti do 45 godina, čija gazdinstva posluju najmanje 2 godine.

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti podnosilaca zahteva i kreće se između 5.000 i 200.000 evra.

Kamatna stopa iznosi 2% na godišnjem nivou (promenljiva nakon 24 meseca), sopstveno učešće nije potrebno, a za obradu kreditnog zahteva plaća se jednokratna nadoknada od 1,5%, dok će Banka jednom godišnje naplatiti i proviziju za monitoring kredita u iznosu od 1% na preostalu glavnicu.

Rok vraćanja kredita je do 20 godina, sa uključenim grejs periodom od 12 meseci tokom kojeg će se naplaćivati interkalarna kamata, dok će se anuiteti plaćati mesečno.

Kao sredstvo obezbeđenja upisuje se hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu.

Pored predugovora o kupovini poljoprivrednog zemljišta, izvoda iz Katastra i procene tržišne vrednosti zemljišta, Banci je potrebno dostaviti i dokumentaciju koju možete da preuzmete u prilogu:


USLUŽNA PRIPREMA DOKUMENTACIJE

Naša firma je u saradnji sa partnerskom konsultantskom agencijom već započela i realizovala pripremu dokumentacije za ovu kreditnu liniju mnogim zainteresovanim poljoprivrednicima.

Svi koji planiraju kupovinu zemljišta na kredit i kojima je potrebna stručna pomoć u tom procesu, za više informacija mogu da kontaktiraju našeg saradnika Nenada Trifunovića na broj 0605576565.