Tehnička asistencija USAID-a (poljo)privrednicima koji apliciraju za kredit

Foto: Pixabay

Partner-banke su ProCredit, Banca Intesa i Addiko Banka

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenuli su program kreditne garancije u saradnji sa ProCredit bankom, Addiko bankom i Bankom Intesa, kako bi podstakli banke da ponude kredite u ukupnom iznosu od 90 miliona dolara proizvođačima i prerađivačima koji posluju u agrobiznisu.

Deo kreditnog portfelja namenjen je za podršku startapovima koji posluju manje od 3 godine, preduzećima čiji su vlasnici žene i preduzećima u nerazvijenim regionima Srbije. Pogodnosti za korisnike kredita su manji zahtevi za sredstvima obezbeđenja kredita, duži rok otplate i povoljniji uslovi kreditiranja.

USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu će pružati besplatnu tehničku podršku firmama, preduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima koji posluju u sektoru proizvodnje i prerade voća i povrća i koji podnose zahtev za kredite obezbeđene garancijom iz USAID-ovog garantnog programa (Garancija) kod jedne od partner-banaka koje implementiraju ovu Garanciju. Partner-banke su ProCredit, Banca Intesa i Addiko Banka.

Garancija je instrument koji će omogućiti klijentima da prevaziđu problem nedostatka kvalitetnih sredstava obezbeđenja potrebnih za dugoročno finansiranje, produže rokove otplate kredita, kao i da povećaju svoj kreditni kapacitet.

Zainteresovane firme mogu se javiti USAID-ovom Projektu za konkurentnu privredu koji će im pružiti tehničku podršku i uputiti ih na poslovnu banku, ili direktno banci koja će im staviti na raspolaganje usluge tehničke podrške Projekta.

U saradnji sa poznatim konsultantskim kućama koje imaju iskustvo u radu sa klijentima iz sektora agrobiznisa i u radu sa finansijskim institucijama, klijenti će dobiti savet i rešenje kako najbolje da finansiraju svoju investiciju.

Tehnička podrška obuhvata:

• Mentorski rad konsultanata sa menadžmentom firme na izboru investicije i optimalnog izvora finansiranja uz korišćenje kredita sa Garancijom
• Upoznavanje sa kreditnim proizvodima, bespovratnim sredstvima i subvencijama koji su trenutno na raspolaganju klijentima kroz banke, ministarstva, državne fondove i njihovim korišćenjem uz Garanciju
• Pripremu biznis plana za potrebe finansiranja investicije
• Pomoć u pripremi dokumentacije za zahtev za kredit kod odabrane banke
• Mogućnost učešća u drugim aktivnostima Projekta.

Ciljevi tehničke podrške USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu su:

• Da omogući efikasno korišćenje USAID-ovog Garantnog programa za potrebe klijenata koji imaju dobro poslovanje i investicione projekte koji povećavaju njihovu konkurentnost
• Da pruži podršku firmama da na efikasan način investiraju u svoje poslovanje i imaju jasnu ocenu potrebnih resursa, profitabilnosti i vremena povraćaja investicije
• Da pruži podršku firmama koje posluju u manje razvijenim delovima Srbije u kojima su vrednosti kolaterala, dostupnost izvora finansiranja i konsultantskih usluga mali.


Kontakt:

USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu
Bulevar Mihajla Pupina 10L, Beograd, Srbija
Miroslava Panić
mpanic@konkurentno.rs
+381 (0) 11 40 11 705
+381 (0) 11 40 11 700