Zadrugama uskoro povoljni krediti

Opštine će subvencionisati kamatu

Zadrugari i poljoprivredna gazdinstva u Srbiji kao i njihovi kooperanti moći će da dobiju povoljan kredit za obrtna sredstva od Banke „Poštanska štedionica“, a kamatu na kredit vraćaće lokalne samouprave iz dela svog budžeta namenjenog za agrar, dogovoreno je na sastanku ministra zaduženog za regionalni razvoj Milana Krkobabića i predsednika Izvršnog odbora Banke „Poštanska štedionica“ Bojana Kekića.

Cilj je, prema rečima ministra Krkobabića, da se dalje razvija zadrugarstvo i ojača srpsko selo kroz ovakvo povoljno kreditiranje, a instrument obezbeđenja će se zasnivati na osiguranju čija će se premija, kako se planira, takođe subvencionisati iz agrarnih budžeta.

Novac koji će zadrugari moći da dobiju, biće namenjen pre svega za kupovinu repromaterijala.

Jedina obaveza zadrugara je da otvore račun u „Poštanskoj štedionici“.

Predsednik Izvršnog odbora Banke „Poštanska štedionica“ Bojan Kekić izjavio je da visina kamate po kojoj će se davati obrtna sredstva još uvek nije definisana, ali da neće preći četiri procenta.

On je dodao da će zadrugarima, njihovim članovima kao i kooperantima biti dat „grejs period“, odnosno period mirovanja otplate od najmanje šest meseci kako bi se olakšalo poslovanje, pogotovo novoformiranih zadruga u prvoj godini poslovanja.