Konkursi Garancijskog fonda APV za 2019. godinu

Foto: Garancijski fond APV

Garantni potencijal iznosi preko 11 miliona evra

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao je devet konkursa, na koje mogu da apliciraju i poljoprivredni proizvođači, zadruge i preduzeća iz agrobiznis sektora.

Raspisani su konkursi za kupovinu objekata, mehanizaciju, energetsku efikasnost, zemljište, skladišta, opremu, preduzetnice i mlade, pokretanje poslova i repromaterijal.

Svi konkursi traju bez vremenskog ograničenja, odnosno do iskorišćenja garantnog potencijala koji za 2019. godinu iznosi preko 11 miliona evra.

Garancijski fond APV je osnovan sa zadatkom da olakša pristup finansijskom tržištu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja od onih koje nude banke. Ovaj zadatak Fond realizuje kroz svoju osnovnu delatnost, izdavanje garancija bankama kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja bankarskih kredita.

Fond obezbeđuje kreditne linije banaka putem zaključivanja sporazuma o poslovnoj saradnji sa bankama koje su spremne da podrže programske aktivnosti Fonda i uslove kreditiranja (visinu kamatne stope, rok i način otplate kredita) prilagode uslovima definisanim u Programu rada Fonda i konkursima koje Fond raspisuje za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju određenih privrednih delatnosti.

Zainteresovani sve informacije mogu dobiti u Garancijskom fondu AP Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 (Master centar Novosadskog sajma), na broju telefona 021/489-37-00 i putem mejl adrese garancije@garfond.rs.


Tekstove konkursa i prateću dokumentaciju možete da pogledate na linkovima u prilogu:

Kupovina objekata

Mehanizacija

Energetska efikasnost

Zemljište

Skladišta

Oprema

Preduzetnice i mladi

Pokretanje poslova

Repromaterijal