Konkursi Razvojnog fonda APV za poljoprivredu za 2019. godinu

Foto: Pixabay

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je nove konkurse za poljoprivredu za 2019. godinu

Konkursi su otvoreni do iskorišćenja sredstava ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju konkursa.

Zahtevi za kredite sa kompletnom dokumentacijom se podnose u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavljaju poštom na istu adresu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem na kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA POLJOPRIVREDU

Osnovni cilj odobravanja kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i intenziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:

 • nabavke poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije
 • nabavke opreme za poljoprivrednu proizvodnju
 • nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, osnovnog stada i matičnog jata
 • nabavke pčelinjih društava, košnica i opreme za pčelarstvo
 • nabavke sadnica i sadnog materijala voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima
 • nabavke protivgradnih mreža sa naslonom i mreža za zasenčavanje
 • nabavke plastenika, staklenika i ostale opreme za zaštićeni prostor
 • izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje
 • nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • kupovine, izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta, hladnjača i kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • kupovine, izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 do 100.000.000,00 dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.

Za podnosioce zahteva iz gradova i opština AP Vojvodine koje se nalaze u prvoj i drugoj grupi po razvijenosti, kamate iznose 2 i 3 odsto, zavisno od toga da li postoji garancija ili hipoteka. U opštinama koje se nalaze u trećoj i četvrtoj kategoriji, kamatne stope iznose 1 i 2 odsto.

Sopstveno učešće je najmanje 20% predračunske vrednosti investicije.

Rok vraćanja kredita je do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, a anuiteti se takođe obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu

Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za fizička lica

Zahtev za kredit – fizička lica

Saglasnost za pribavljanje izveštaja za fizička lica od Kreditnog Biroa

Pregled gradova i opština po razvijenosti

Primer otplate kredita

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Osnovni cilj odobravanja kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pod poljoprivrednim zemljištem podrazumeva se zemljište:

 • za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade, ili pašnjaci, i
 • za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva su namenjena za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 dinara do 20.000.000,00 dinara;

Za podnosioce zahteva iz gradova i opština AP Vojvodine koje se nalaze u prvoj i drugoj grupi po razvijenosti, kamate iznose 2 i 3 odsto, zavisno od toga da li postoji garancija ili hipoteka. U opštinama koje se nalaze u trećoj i četvrtoj kategoriji, kamatne stope iznose 1 i 2 odsto.

Sopstveno učešće je najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine.

Rok vraćanja kredita je do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseci. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, a anuiteti se takođe obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za fizička lica

Zahtev za kredit – fizička lica

Saglasnost za pribavljanje izveštaja za fizička lica od Kreditnog Biroa

Pregled gradova i opština po razvijenosti

Primer otplate kredita

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i intenziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije.

Iznos kredita: od 100.000,00 do 5.000.000,00 dinara.

Kamatna stopa: 1.5% na godišnjem nivou;

Sopstveno učešće je najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina.

Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost, ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.

Rok vraćanja kredita je do 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 6 meseci. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, a anuiteti se takođe obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za fizička lica

Zahtev za kredit – fizička lica

Saglasnost za pribavljanje izveštaja za fizička lica od Kreditnog Biroa

Pregled gradova i opština po razvijenosti

Primer otplate kredita

KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI

Osnovni cilj odobravanja kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava poljoprivrednim gazdinstvima namenjenih finansiranju obrtnih sredstava radi obezbeđenja kontinuiteta poljoprivredne aktivnosti i prevazilaženju nedostatka potrebnih finansijskih sredstava uslovljenog sezonskim karakterom poljoprivredne delatnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje obrtnih sredstava.

Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 do 10.000.000,00 dinara;

Za podnosioce zahteva iz gradova i opština AP Vojvodine koje se nalaze u prvoj i drugoj grupi po razvijenosti, kamate iznose 2 i 3 odsto, zavisno od toga da li postoji garancija ili hipoteka. U opštinama koje se nalaze u trećoj i četvrtoj kategoriji, kamatne stope iznose 1 i 2 odsto.

Rok vraćanja tranši kredita je do 12 meseci od dana realizacije kredita. Period raspoloživosti je 48 meseci od dana prve realizacije kredita, pri čemu korisnik može koristiti novu tranšu nakon potpunog izmirenja obaveze po prethodnoj tranši. Obračun i plaćanje kamate je mesečno, tromesečno ili šestomesečno.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi

Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za fizička lica

Zahtev za kredit – fizička lica

Saglasnost za pribavljanje izveštaja za fizička lica od Kreditnog Biroa

Pregled gradova i opština po razvijenosti

Primer otplate kredita

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA SUBVENCIONISANE OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Osnovni cilj odobravanja kredita je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti.

Posebni ciljevi dodele sredstava su razvoj turističke delatnosti karakteristične za geografsko područje Vojvodine, odnosno za razvoj:

 • ruralnog turizma: lovnog i ribolovnog turizma, enogastronomskog turizma, verskog turizma, kulturnog turizma, zdravstvenog turizma;
 • seoskog turizma: agroturizma i turizma u seoskom domaćinstvu, malih porodičnih hotela u selima, kampova, etno sela, etno kuća, izletišta, folklora.

Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblastima turizma i ugostiteljstva:

 • izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta;
 • izgradnja, adaptacija i opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga;
 • obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma;
 • nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
 • dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira;
 • ostale namene u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine. Kredit se može koristiti i za investiranje na ime člana komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, do 10.000.000,00 dinara. Minimalan iznos kredita je 300.000,00 dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost, ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.

Za podnosioce zahteva iz gradova i opština AP Vojvodine koje se nalaze u prvoj i drugoj grupi po razvijenosti, kamate iznose 2 i 3 odsto, zavisno od toga da li postoji garancija ili hipoteka. U opštinama koje se nalaze u trećoj i četvrtoj kategoriji, kamatne stope iznose 1 i 2 odsto.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će u celosti refundirati uplaćenu naknadu za obradu zahteva i redovnu kamatu u 2019. godini

Sopstveno učešće je najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava).

Rok vraćanja kredita je do 7 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, a anuiteti se takođe obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za razvoj privrede i turizma

Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za fizička lica

Zahtev za kredit – fizička lica

Saglasnost za pribavljanje izveštaja za fizička lica od Kreditnog Biroa

Pregled gradova i opština po razvijenosti

Primer otplate kredita

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI U OKVIRU IPARD PROGRAMA

Osnovni cilj odobravanja kredita je obezbeđenje finansijske podrške investicijama u poljoprivredi radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPARD programa.

Pravo učešća na konkursu imaju lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom koji su podneli zahteva Upravi za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja, i to: fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge razvrstani u mikro, malo ili srednje pravno lice.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnošenja zahteva za kredit kod Fonda, nakon predaje zahteva za odobravanje projekta Upravi za agrarna plaćanja, a kao dokaz se dostavlja kopija zahteva uz overeni dokument od strane Uprave za agrarna plaćanja o prijemu dokumentacije. Ugovor o kreditu će se zaključivati nakon dostavljanja rešenja Uprave za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja od strane podnosioca zahteva.

Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i u skladu sa prihvatljivim investicijama i troškovima sadržanim u Rešenju o odobravanju projekta, a najviše:

 • do 150.000,00 EUR – za odobrene projekte za nabavku pogonske poljoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih mašina, u skladu sa Listom prihvatljivih investicija i troškova, i raspisanim Javnim pozivom;
 • do 800.000,00 EUR – za odobrene projekte za investicije u objekte i opremu, u skladu sa Listom prihvatljivih investicija i troškova, i raspisanim Javnim pozivom, kao i za druge namene u skladu sa pozivima;

Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez PDV-a.

Za podnosioce zahteva iz gradova i opština AP Vojvodine koje se nalaze u prvoj i drugoj grupi po razvijenosti, kamate iznose 2 i 3 odsto, zavisno od toga da li postoji garancija ili hipoteka. U opštinama koje se nalaze u trećoj i četvrtoj kategoriji, kamatne stope iznose 1 i 2 odsto.

Sopstveno učešće nije potrebno, a nakon ostvarenja prava na isplatu podsticaja i izvršene isplate od strane Uprave za agrarna plaćanja u definisanom iznosu, vrši se umanjenje glavnice, odnosno korisnik kredita je u obavezi vraćanja dela kredita u iznosu ostvarenog podsticaja;

Rok vraćanja kredita je do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, a anuiteti se takođe obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za fizička lica

Zahtev za kredit – fizička lica

Saglasnost za pribavljanje izveštaja za fizička lica od Kreditnog Biroa

Pregled gradova i opština po razvijenosti

Primer otplate kredita