Krediti Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede u 2020. godini

Foto: Pixabay

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je 11 konkursa za dodelu kredita namenjenih vojvođanskim poljoprivrednicima u 2020. godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će se realizovati isključivo na teritoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1-1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

Svi konkursi su otvoreni od 8. februara sve do utroška sredstava.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljati isključivo poštom na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, sa naznakom „Za konkurs“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

Kompletne tekstove konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:


KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (POGONSKE, PRIKLJUČNE) U POLJOPRIVREDI U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
 • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
 • Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Za priključne mašine grejs period u trajanju od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Rok otplate kredita 60 meseci
 • Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE I BUŠENJE BUNARA U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
 • Grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Rok otplate kredita 30 meseci
 • Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata).

Predmet konkursa jeste nabavka cevovoda, opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, solarni paneli i drugo.


KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU OPREME ZA STOČARSKE FARME U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
 • Grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Rok otplate 60 meseci
 • Otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU PČELINJIH ROJEVA, KOŠNICA I OPREME ZA PČELARSTVO U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
 • Rok otplate 30 meseci
 • Grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata).

KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVIH ZAŠTIĆENIH BAŠTA (PLASTENICI, STAKLENICI) I OPREME U NJIMA U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
 • Rok otplate 24 meseca
 • Grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA FINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU PRERADE VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
 • Rok otplate 24 meseca
 • Grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe i povrće, i to:

• Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;
• Nabavka opreme – linije za čišćenje i pranje proizvoda;
• Nabavka opreme – linije za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
• Nabavka opreme – linije za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
• Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostatka nakon rezidbe voćnih vrsta;
• Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;
• Nabavka opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda;
• Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;
• Nabavka opreme za proizvodnju vina (oprema za primarnu preradu grožđa, oprema za fermentaciju vina, oprema za čuvanje i negovanje vina, oprema za punjenje vina).


KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA PROTIVGRADNIH MREŽA U VIŠEGODIŠNJIM ZASADIMA VOĆA I VINOGRADA U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
 • Rok otplate 30 meseci
 • Grejs period u trajanju od 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I NABAVKU OPREME NAMENJENE SKLADIŠTENJU ŽITARICA, VOĆA I POVRĆA (SILOSA, PODNIH SKLADIŠTA, HLADNJAČA) U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
 • Minimalni iznos kredita 10.000 evra
 • Grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Rok otplate 36 meseci
 • Otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI I PRASADI ZA TOV U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra
 • Rok otplate 15 meseci
 • Korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita.

KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA U GOVEDARSTVU, OVČARSTVU, KOZARSTVU I SVINJARSTVU U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
 • Rok otplate 24 meseca
 • Grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

KONKURS ZA DODELU KREDITA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA VOĆA I VINOGRADA U 2020. GODINI

Krediti će biti odobravani za nabavku sadnica loznih kalemova, kao i nabavku sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

 • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
 • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
 • Grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 • Rok otplate kredita 36 meseci
 • Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).