RFV: Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Foto: Pixabay

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 65 godina.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Uslovi kreditiranja

 • iznos kredita: od 300.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara
 • kamatna stopa:
  – 2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke
  – 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
  – kamatna stopa za korisnike kredita koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen
 • rok vraćanja kredita: 6 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
 • grejs period: 12 meseci
 • sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Kompletna potrebna dokumentacija dostavlja se prilikom predaje zahteva za kredit u Razvojnom Fondu APV doo u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.


Kompletan tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu:

 Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

 Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja za fizička lica

 Zahtev za odobravanje kredita za poljoprivredna gazdinstva

 Saglasnost za pribavljanje izveštaja za fizička lica od Kreditnog Biroa

 Izjava o povezanim licima

 Pregled gradova i opština po razvijenosti

 Primer otplate kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta