Javni poziv za beskamatne kredite za poljoprivrednike u Kuli

Kredit će odobravati OTP banka, uz učešće opštine u subvencionisanju kamate u visini 100%

Opština Kula objavila je javni poziv poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Kula zainteresovanim za subvencionisanje kamate i/ili naknade za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – nabavku obrtnih sredstava u 2017. godini.

Javni poziv se upućuje poljoprivrednicima koji su zainteresovani za poljoprivredne kratkoročne kredite kod poslovnih banaka za nabavku obrtnih sredstava, na period od 12 meseci, uz učešće opštine u subvencionisanju kamate i/ili naknade, u visini 100 %.

Banka koja je ispunila uslove Javnog poziva koji je raspisao predsednik opštine i koja će odobravati poljoprivrednim gazdinstvima subvencionisane kredite za nabavku obrtnih sredstava je OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – filijala Kula, Lenjinova br.1.

Ukupna sredstva za subvencionisanje kamata i/ili naknada na odobrene kratkoročne kredite iznose 5.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu opštine za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2017. godine.


 Kompletan tekst Javnog poziva možete pročitati ovde.

 Prijavu za Javni poziv možete preuzeti ovde.