Zrenjanin: Kratkoročno kreditiranje poljoprivrednika

Foto: Grad Zrenjanin

Mogućnost da apliciraju kod banaka za kratkoročno kreditiranje imaju svi nosioci poljoprivrednih gazdinstava

Grad Zrenjanin potpisao je ugovore za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Zrenjanina sa sledećim bankama:

  • Banca Intesa a.d. Beograd,
  • OTP banka a.d. Novi Sad i
  • Direktna banka a.d. Kragujevac.

Mogućnost da apliciraju kod navedenih banaka za kratkoročno kreditiranje imaju svi nosioci poljoprivrednih gazdinstava, saopštila je Gradska uprava.

Grad Zrenjanin snosi troškove kamate, kao i naknadu za obradu kreditnog zahteva, a nosilac poljoprivrednog gazdinstva snosi samo trošak izveštaja kreditnog biroa i trošak kupovine menice.

Dodatne informacije zainteresovani poljoprivrednici mogu dobiti u kancelariji Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave Zrenjanin, Ulica Slobodana Bursaća 4, tel. 023-562-420.