Grad Zrenjanin 8.266 hektara državnih oranica nudi u zakup na 15 godina!

Dugo očekivani javni oglas za u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina konačno je raspisan. Rok za prijavljivanje  zaintersovnih poljoprivrednika je 25. mart  u 12 časova. Ukupna površina zemljišta koje su nudi u zakup u 27 katastarskih opština  je 9.010 hektara. Od toga na period zakupa od 15 godina u ponudi je čak 8.266, a za preostalih 744 hektara  na godinu dana. Na Geoportalu Uprave za poljoprivredno zemljište mogu se pronaći svi relevnatni podaci o parcelama predviđenim u zakup, uključujući tačan položaj, izgled i oblik parcela prikazan na satelitskim podlogama.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači, koji ispunjavaju uslove za učešće na nadmetanju svoje ponude mogu poslati putem aplikacije, bilo da koriste računar ili mobilni telefon. Javno nadmetanje odvijaće se elektronskim putem kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje. Na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište nalazi se tekstualno i video uputstvo za korišćenje aplikacije. Otvaranje ponuda i kreiranje rang liste potencijalnih zakupaca zakazano je za 2. april u 12 časova, saopštila je Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede.

Link za prijavu ovde.

B.K.