Izmenjen Pravilnik o ostvarivanju prava na kreditnu podršku

Foto: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

Izmene Pravilnika se pre svega odnose na subvencionisanje dela kamate na kredit, dok je najvažnija izmena promena roka za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške: zahtev se od sada podnosi banci koja je sa Ministarstvom zaključila ugovor, do 1. novembra tekuće godine.

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita.

Detaljnije informacije o uslovima za kreditnu podršku pogledajte ovde.


Kompletan tekst Pravilnika možete da preuzmete u prilogu: