Razdela sredstava agrarne kase u 2021. godini

Za subvencije poljoprivrednika Upravi za agrarna plaćanja 38,3 milijarde dinara. U investicije za ruralni razvoj izdvojeno 280 miliona dinara. Vlada Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini, za čega je izdvojeno 53 milijarde dinara. Sredstva će biti raspoređena na planske aktivnosti svih pet uprava Ministarstva poljoprivrede, a predviđena su ulaganja u investicije u siteme navodnjavanja, vinogradarstvo i proizvodnju vina, obnovu mehanizacije poljoprivrednika, tovno i mlečno govedarstvo, mlade poljoprivrednike na selu…

Uredbom, Upravi za agrarna plaćanja pripašće 38,3 milijarde dinara. Tim sredstvima biće isplaćene sve pripadajuće subvencije proizvođačima u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, više puta je naglasio da će svi podsticaji, osim neznatnih izmena u stočarskom sektoru, manje-više ostati na nivou 2020. godine. Donetom Uredbom, kao i pravilnicimadetaljnije će biti regulisano koliki je iznos podsticaja za sve sektore u poljoprivredi.

Za novac iz agrarne kase, takođe će moći da računa Uprava za poljoprivredno zemljište, 572,8 miliona dinara, od čega je uređenju poljoprivrednog zemljišta namenjeno 280 miliona. Upravi za zaštitu bilja razdelom je pripalo 1,2, a Upravi za veterinu 4,3 milijarde dinara, dok će Direkciji za nacionalne referentne laboratorije na raspolaganju biti 218,5 miliona dinara. Za investicije u ruralni razvoj izdvojeno je 280 miliona dinara, a ta sredstva neće se podudarati sa planovima i programom aktivnosti novog Ministarstva za selo, koje će u prvoj godini rada, za svoje planske aktivnosti imati 1,5 milijardi dinara budžetskih sredstava.

B.K.