Da li ste osigurali svoju imovinu?

Učestalost prirodnih nepogoda poput oluja, poplava, zemljotresa, klizišta ili snažnih vetrova, koje u poslednje vreme pogađaju i naš region ostavljajući za sobom pustoš i ogromne materijalne štete, opominju nas da je neophodno da na vreme preduzmemo mere predostrožnosti i zaštite kako bismo sačuvali naše i živote naših najmilijih, kao i svoju imovinu.

Prirodne nepogode koje su nas zadesile ni ovaj put nismo spremno dočekali, ali ohrabruje činjenica da smo izvukli pouku i naučili kako da se u budućnosti što efikasnije s njima nosimo.

Pouzdane informacije su jedna od najvažnijih mera zaštite jer podstiču na donošenje boljih odluka i na adekvatno ponašanje u vezi s rizicima s kojima se suočavamo. Da bismo na vreme predupredili ogromne štete na svojoj imovini, veoma je važno da znamo da kombinovano osiguranje domaćinstva „čuvar kuće“ Kompanije „Dunav“ pokriva rizike od: požara, udara groma, oluje, grada, eksplozija, izliva vode iz instalacija, provalne krađe i razbojništva i mnoge druge rizike. Možemo ugovoriti i dopunsko pokriće za rizike od zemljotresa, poplave i bujice, za rizike iznenađenja kao što su na primer pritisak snega, pad drveta, atmosferske vode, te osiguranje od opšte odgovornosti (za štete pričinjene drugima poput pada drveta iz dvorišta na susedne kuće ili vozila), kao i osiguranje od nesrećnog slučaja (nezgode) za članove domaćinstva. Ako se uzme u obzir da za osiguranje stana od 50 kvadrata, po ovoj polisi mesečno treba izdvojiti od 300 do 500 dinara, u zavisnosti od izabranih paketa rizika, priznaćemo da je cena veoma povoljna i da nam obezbeđuje trajni mir, uprkos štetama koje mogu da nas zadese. Dodatna pogodnost je mogućnost da se godišnja premija plati u više rata – mesečno, kvartalno, polugodišnje.

Ono što sigurno pomaže u kritičnim situacijama je da se najpre smanje strah i anksioznost. Svedoci smo bombastičnih i apokaliptičnih naslova u novinama, koji mogu samo dodatno da nas opterete. Strah nam „vezuje ruke“, pa smo u panici skloni da zaboravimo i neke osnovne preporuke za postupanje u slučaju pojedinih elementarnih nepogoda ili prirodnih pojava. Primera radi, u slučaju zemljotresa treba da budemo spremni da što bezbednije napustimo svoje domove, da sa sobom ponesemo torbu s najneophodnijim stvarima i da se sa ostalim ukućanima sklonimo na sigurno mesto. Ako nas zadesi poplava, najbolje je sačekati spasilačke ekipe jer koliko god bili dobri plivači, bujice su snažne i nepredvidive.

Ne možemo učiniti ništa da nepogode izbegnemo, ali možemo ublažiti njihove efekte, a moguće je i potpuno izbeći opasnost. Nažalost, povećanu svest o štetama većina ljudi ima  tek nakon nepogode, žaleći što nisu preduzeli sve što su mogli da bi ih predupredili. Tako na primer, učvršćivanjem možemo da obezbedimo predmete koji bi u toku zemljotresa mogli da se otkače. U dvorištu, na terasi ili u vikendici možemo ukloniti sve nepotrebne predmete koji bi mogli da izazovu lomove usled jakog vetra. Za vozila koja nisu u garaži, treba nabaviti zaštitne prekrivače ili folije za stakla, a najsigurnija zaštita za automobil je svakako kombinovano osiguranje motornih vozila auto–kasko, koje nam između ostalog obezbeđuje naknadu šteta prouzrokovanih vremenskim nepogodama.

Ako ste ikada bili pogođeni prirodnom nepogodom, znate da su to krize koje menjaju život i zato ove savete ne treba olako shvatati! Život je previše dragocen da bismo ga živeli u strahu, brigama i strepnji. Biti obazriv je neophodno, a još je važnije prepoznati najbolje rešenje za moguće probleme!

U Kompaniji „Dunav osiguranje“, štete prouzrokovane nevremenom osiguranici mogu prijaviti lično, dolaskom u centre i službe za naknadu šteta, koje se nalaze u svim većim mestima u Srbiji, ili onlajn – putem linka na zvaničnoj veb stranici Kompanije (Obaveštenje o šteti – Dunav osiguranje). Osim toga, o nastaloj šteti osiguranici nas mogu obavestiti i telefonom, pozivanjem Kontakt centra Kompanije na broj 0800 386 286, putem koga će dobiti odgovarajuće instrukcije za postupanje.