Drugo lekarsko mišljenje – dodatna sigurnost u lečenju

Beograd, 17. septembar 2022. – Svetski dan sigurnosti pacijenata obeležava se danas širom sveta kroz brojne aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svesti o sigurnosti pacijenata i pravu na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Već četvrtu godinu zaredom 17. septembar je dan kada će brojne zgrade i kulturne znamenitosti biti obasjane narandžastom bojom, skrećući pažnju na važnost brige za zdravlje pacijenata.

U sklopu ovogodišnje kampanje, koja u fokusu ima bezbednost lekova i racionalno korišćenje medikamenata, „Dunav osiguranje”, kao društveno odgovorna kompanija, priključuje se brizi za zdravlje svojih sugrađana, podsećajući ih na važnost preventivnih pregleda, ali i pružajući neophodnu podršku pri lečenju, čak i od najtežih bolesti.

Pored finansijske sigurnosti i dostupnosti brzog i kvalitetnog lečenja koju omogućava posedovanje polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Kompanije „Dunav”, poseban vid osiguranja koje sve više odgovornih poslodavaca ugovara za svoje zaposlene uključuje i osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, kao i osiguranje za slučaj obolevanja od raka – Cancer protection.
Posedovanje polise osiguranja za slučajeve obolevanja od raka pruža neophodnu finansijsku podršku, koja je veoma značajna u borbi sa kancerom. Pored toga, ova polisa uključuje i dodatni vid sigurnosti u lečenju, koji se odnosi na mogućnost pribavljanja drugog lekarskog mišljenja, što osiguranici mogu koristiti više puta tokom perioda osiguranja.

Česta nedoumica je šta tačno podrazumeva drugo lekarsko mišljenje. U pitanju je detaljna nezavisna revizija uspostavljene dijagnoze i preporučenog načina lečenja osiguranika od strane multidisciplinarnog tima lekara odgovarajućih specijalnosti, angažovanog od strane vodećih svetskih medicinskih centara specijalizovanih za dijagnostiku i lečenje kancera.

Upravo je ova usluga mnogo puta do sada uticala na tok lečenja, budući da mogućnost pribavljanja drugog lekarskog mišljenja u nekoj od renomiranih lekarskih ustanova može doprineti spokojnijem donošenju odluke osiguranika o procesu lečenja, uz dodatno specijalističko angažovanje i podršku u daljem procesu izlečenja. Pozitivna iskustva pacijenata koji su na taj način obezbedili visok nivo zdravstvene zaštite, potvrda je pouzdanosti i sigurnosti, koju Kompanija „Dunav” nastoji da obezbedi svojim klijentima i u najizazovnijim vremenima.

Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu pozvati Kontakt centar Kompanije „Dunav osiguranje“ na telefon 0800 386 286 ili posetiti sajt www.dunav.com.