„Dunav“ isplatio dividende akcionarima

Ivana Soković, predsednica IO Kompanije "Dunav osiguranje"

„Dunav osiguranje“, lider na domaćem tržištu osiguranja, u 2021. godini ostvarilo je bruto premiju od blizu 31,6 milijardi dinara ‒ za 6,4% više nego u prethodnoj godini. U neživotnim osiguranjima postiglo je rast od 5,2%, a u životnim čak 17,3%, što daleko nadmašuje ukupan rast tržišta životnih osiguranja od 3,6%. Neto dobitak u iznosu od 2,5 mlrd. dinara isplaćen je 7. jula u vidu dividendi akcionarima, u ukupnom bruto iznosu od 1,57 mlrd. dinara, od čega 1,2 mlrd. dinara u budžet Republike Srbije, u skladu s njenim učešćem u kapitalu Kompanije od 76,70%. U Akcionarski fond, čije je učešće 3,61%, uplaćeno je bruto 56,7 miliona, a ostalim akcionarima sa učešćem od 19,69% u kapitalu Kompanije uplaćeno je bruto 309,3 miliona dinara.

Prepoznajući značaj „Dunava“ za stabilnost privrednog i ekonomskog sistema, Vlada Republike Srbije na čelu s tadašnjim premijerom a sadašnjim predsednikom države Aleksandrom Vučićem, 2014. je na ime dokapitalizacije uplatila Kompaniji 4,8 mlrd. dinara. Profesionalno upravljanje i promene poslovnog modela doveli su do oporavka Kompanije, pa su od 2014. godine do kraja 2021. višestruko uvećani svi pokazatelji poslovanja. Bruto premija osiguranja i saosiguranja rasla je po godišnjoj stopi od 7,62%, a kapital je od 8,9 mlrd. dostigao iznos od 18,5 mlrd. dinara. Akcionarima Kompanije redovno se isplaćuju dividende, a u državni budžet počev od raspodele dobiti za 2015. godinu do danas uplaćene su dividende u ukupnom iznosu od 4,86 mlrd. dinara, što je za gotovo 60 miliona više od iznosa dokapitalizacije.

Dunav osiguranje – Makedonska 4 u Beogradu

Na osnovu izmene i dopuna Zakona o osiguranju iz aprila 2021, u Kompaniji je sprovedena transformacija društvenog kapitala u akcijski, čime je ojačana njena kapitalna osnova i obezbeđena dugoročna stabilnost i solventnost. Zaposleni i bivši zaposleni dobili su besplatne akcije kojima mogu slobodno da raspolažu.

Poslovni uspeh Kompanije rezultat je brižno negovanog ugleda, kao i kredibiliteta koji uživa kod svojih osiguranika.
‒ Iskustvo građeno decenijama govori nam da poverenje klijenata ne sme nikada biti poljuljano i da je odgovoran odnos prema njima na duge staze najbolja investicija. Zato nije slučajno što „Dunav“, po bruto fakturisanoj premiji, zauzima deveto mesto na listi TOP 100 SEE najbolje rangiranih osiguravajućih društava u jugoistočnoj Evropi ‒ istakla je u intervjuu za „Blic“ Ivana Soković, predsednica Izvršnog odbora „Dunav osiguranja“, i najavila da će ta kuća i nadalje biti podrška državi u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, kao i društvenoj zajednici, pre svega u projektima namenjenim deci i omladini.