„Dunav osiguranje“ danas kreće sa isplatama razlike u premiji auto osiguranja

Beograd, 16. septembar 2022. – U skladu sa odlukom o vraćanju stare cene i tarife premije auto-osiguranja na nivo koji je bio u primeni pre 3. 8. 2022. godine, svi klijenti „Dunav osiguranja“ koji su u periodu od 3. do 26. avgusta 2022. ugovorili polise osiguranja od auto-odgovornosti, od danas će moći da podignu razliku u premiji na šalterima JP „Pošte Srbije“ širom zemlje, samo uz ličnu kartu.
Kompanija „Dunav“ je, prateći preporuke Narodne banke Srbije o vraćanju stare cene auto-odgovornosti, svojim klijentima omogućila da refundiraju razliku u premiji, te će sva fizička lica novac moći da podignu samo uz ličnu kartu, bez podnošenja dodatne dokumentacije. Pravnim licima će biti izdata odgovarajuća poslovna dokumenta, a razlika premije biće uplaćena na tekuće račune pravnih lica.
Vodeći računa o svojim klijentima i obezbeđujući im uštedu vremena i jednostavnost procesa, Kompanija je omogućila da se novac podigne do kraja oktobra 2022. godine, na brz i efikasan način, bez čekanja.
U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, pozivamo klijente da se jave Kontakt centru Kompanije na broj 0800 386 286, gde će dobiti sve neophodne informacije.