„Dunav osiguranje“: maj u znaku popusta za osiguranje poljoprivrede

Izazovi i rešenja u poljoprivredi

Kompanija „Dunav osiguranje“, u saradnji s Udruženjem novinara „Agropres“, na Novosadskom sajmu, u Kongresnom centru „Master“, organizovala je treću regionalnu konferenciju pod nazivom „Izazovi i rešenja u polјoprivredi“. Brojnim poljoprivrednicima, nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, zadrugarima, predsednicima i predstavnicima opština Ljubovija, Arilje, Čoka, Kikinda i drugih, studentima poljoprivrednih fakulteta, učenicima i profesorima poljoprivrednih  škola u Valjevu i Futogu, kao i velikom broju novinara, obratili su Vedrana Ilić, pomoćnik ministara polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije, Milorad Radić, direktor Direkcije za naknadu šteta u Kompaniji „Dunav osiguranje“, Mladen Petrović u ime Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Nedeljko Todorović, meteorolog i Goran Đaković, predsednik „Agropresa“.

Iskustva iz prakse okupljenima je preneo Rešad Hairović iz Sjenice, koji je na marginama konferencije zaključio i polisu osiguranja stada goveda rase Angus“ , koje gaji na padinama Pešteri.

Treća regionalna konferencija „Izazovi i rešenja u poljoprivredi“

Raste interesovanje za osiguranje

Pomoćnica ministra poljoprivrede Vedrana Ilić ocenila je da se sve više povećava broj onih koji se odlučuju da osiguraju poljoprivrednu proizvodnju.

-Površina osiguranih površine gazdinstava bila je 132.000 hektara u 2017. godini dok u 2021.godini prelazi 165.000 hektara. Iznos premije se povećao sa 605 miliona na milijardu i 505 miliona dinara. Naši poljoprivrednici mogu da konkurišu za dodatna sredstva tako da premija dostiže i sto odsto. Trideset hiljada gazdinstava je osigurano tokom protekle godine, kaže Ilić.

Predsednik Uduzenja novinara za poljoprivredu „Agropres“ Goran Đaković kaže da već jedanaest godina zajedno sa Kompanijom “Dunav osiguranje” radi na edukaciji poljoprivrednika o osiguranju.

-Već ima najava da će na Sajmu poljoprivrede biti popusta, ali ja predlažem poljoprivrednim proizvođačima da i kada nema popusta obavezno osiguraju svoju proizvodnju,jer samo na taj način mogu imati sigurnu, bezbednu i ekonomski isplativu proizvođu, ističe Đaković.

U našoj zemlji se osigurava od  12%  do 15%  korišćene polјoprivrede površine, dok su izdvajanja države u slučaju nastupanja štetnih događaja velika, istakao je na početku svog izlaganja Milorad Radić, direktor Direkcije za naknadu šteta u Kompaniji „Dunav osiguranje“, i pojasnio:

– To su bili neki od razloga zbog kojih je Kompanija „Dunav“ u saradnji sa Udruženjem novinara „Agropress“ pokrenula realizaciju edukativnih radionica koje se tematski bave osiguranjem polјoprivredne proizvodnje u Srbiji. Svesni smo odgovornosti prema osiguranicima i stepena zaštite koji im polisa osiguranja donosi. Značaj projekta i ne bi bio toliko vidljiv da i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede strateškim potezima, koji se pre svega odnose na subvencije, tj. učešće u premiji osiguranja od 40 odsto za registrovana gazdinstva i 70 odsto za registrovana gazdinstva na području Zlatiborskog, Moravičkog, Kolubarskog, Šumadijskog i Podunavskog okruga, nije dalo poseban impuls ovim našim naporima. I mnoge lokalne samouprave sledile su primer nadležnog ministarstva odobravanjem dodatnih subvencija. Zahvaljujući svim ovim aktivnostima, osiguranici sve više prepoznaju značaj osiguranja.

Milorad Radić, direktor Direkcije za naknadu šteta Kompanije “Dunav osiguranje“

Prilagođena ponuda poljoprivrednicima donosi rezultat

Protekla 2021. godina bila je veoma dinamična u segmentu osiguranja poljoprivrede. Kompanija „Dunav osiguranje“ zabeležila je rast u svim pokazateljima osiguranja poljoprivredne proizvodnje, istakao je u izjavi medijima Radić:

-Zaključeno je 18.425 polisa po osnovu osiguranja biljne proizvodnje i životinja, što je za 6 % više u poređenju s 2020. godinom. Kompanija „Dunav osiguranje“, kao dugogodišnji lider u osiguranju poljoprivrede, tu poziciju potvrdila je lane sa tržišnim učešćem većim od 36, 3%.   Rast broja zaključenih polisa osiguranja, rast cena poljoprivrednih proizvoda, kao i veće interesovanje poljoprivrednika da osiguravajuće pokriće prošire na veći broj rizika, doprineo je da ukupna premija u osiguranju poljoprivrede u Kompaniji „Dunav “u 2021. godini bude viša za čak 31% u odnosu na 2020. godinu. Visina ukupne premije dostigla je 2021. godine iznos veći od 1,83 milijarde dinara, pojasnio je Radić.

I u prvih pet meseci ove godine  „Dunav“ beleži rast premije kod osiguranja useva i plodova za čak 40% u poređenju s istim periodom prošle godine. Kada govorimo o osiguranju životinja broj zaključenih polisa je na gotovo istom nivou kao lane, ali treba imati u vidu činjenicu da ove polise nemaju sezonski karakter, već se zaključuju tokom cele godine. Kompanija „Dunav osiguranje“ je jedina osiguravajuća kuća koja je na tržište izašla sa ponudom za osiguranje kajsije od rizika prolećnog mraza i od nedostatka vlažnosti zemljišta.

„Dunav“ prošle godine isplatio 43 odsto viši iznos šteta poljoprivrednicima

Spremno dočekujemo izazove koje donosi svaka nova poljoprivredna sezona, potencira Radić, a kako kaže potvrda za to su štete po polisama za osiguranje useva i plodova i nedostatka vlažnosti zemljišta:

– U 2021. godini Kompanija „Dunav“ isplatila je čak 8.452 odštetna zahteva naših osiguranika. Ukupan iznos isplaćenih šteta nadmašio je 1,56 milijardi dinara. To je rast od čak 43% u poređenju sa 2020. godinom. Najveći broj i iznos šteta u poljoprivredi odnosio se na osiguranje useva i plodova, potom na štete od grada. Proteklu sezonu obeležile su i velike štete na voću od prolećnog mraza, a beležimo i prve isplate šteta usled nedostatka vlažnosti zemljišta. Najveći udeo u isplaćenim štetama imaju osiguranici koji gaje voćarske kulture u poređenju s ratarskim i povrtarskim kulturama. Od svih osiguranih rizika dominantan je osnovni rizik – grad. Od 2017. godine beležimo i rastući trend u ukupnom iznosu i broju likvidiranih šteta od dopunskog rizika „prolećni mraz“, koji naročito nanosi velika oštećenja na voćarskim kulturama kao što su kajsija, trešnja, jabuka i kruška, kaže Radić

U poslednjih pet godina, kada posmatramo statistiku učestalosti šteta po regionima najveći broj odštetnih zahteva zabeležen je u Regionu Zapad koji je u vrhu i po ukupnom iznosu likvidiranih šteta. Taj trend prati i Region Sever. Upravo u tim regionima, osim učestalosti padanja grada,  beležimo i  povećani obim naknade štete od rizika „prolećni mraz“.

Stado „Angusa“ vredno šesto hiljada evra osigurano u „Dunav osiguranju“

Dan stočarstva na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, na marginama konferencije „Izazovi i rešenja u poljoprivredi“, obeležilo je i zaključivanje polise za osiguranje 271 grla goveda irske sorte „Angus“. Svoje stado osigurao je Rešad Hairović, koji stado Angusa gaji u Vrujcima, na otvorenom, na pašnjacima pešterske visoravni.

Zaključivanje polise

Vrednost ove polise iznosi oko 6,8 miliona dinara, a osigurana suma po ovoj polisi je 70 miliona dinara.

Majska akcija popusta za poljoprivrednike

Povodom 89. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, „Dunav osiguranje“ tradicionalno je pokrenulo kampanju „Da budemo svi na dobitku“, koja traje do 31. maja ove godine. „Dunav“ nudi popuste pri zaključivanju ugovora o osiguranju useva i plodova i osiguranju životinja.

Pogodnosti se primenjuju na svim prodajnim mestima i namenjene su fizičkim i pravnim licima:

  • 10% na premiju osiguranja useva i plodova
  • 10% na premiju osiguranja životinja i
  • 15 % popusta na visinu premije za osiguranje useva i plodova za poljoprivredna dobra pod kukuruzom, sojom i šećernom repom, ukoliko je zaključena i polisa osiguranja od nedostatka vlažnosti zemljišta. Od ove sezone polisa osiguranja od suše pored teritorije Vojvodine uključuje i teritoriju Mačve i Beograda.

Osigurajte se i ne mislite na vremenske neprilike

 Prema procenama meteorologa, sve je manje umerenih godina – ili su izuzetno sušne ili sa padavinama, te je proizvodnja pod otvorenim nebom sve nesigurnija. Leto 2021. godine dobar je primer kada su u periodu jul-avgust-septembar, prema oceni Nedeljka Todorovića, meteorologa,  zabeležene ekstremno visoke temperature, a od sredine jula i izražen sušni period. Poslednje dve decenije bila je relativno česta pojava ekstremno toplih i sušnih leta:

– Dakle, svake druge-treće godine zabeleženi su duži sušni periodi koji su zasigurno ostavili posledice na rod žitarica, voća i drugih poljoprivrednih kultura. S druge strane, suše u drugim delovima godine takođe imaju štetne posledice u poljoprivredi; jesenja je nepovoljna za setvu, prolećna za nicanje useva. Tako je period februar-april 2022. godine bio s velikim manjkom padavina, a proleće 2021. godine takođe je bilo nepovoljno, ali zbog hladnog i kišovitog vremena, čak i sa pojavom snežnog pokrivača i kasnih mrazeva.

Nedeljko Todorović, meteorolog

U narednim godinama i decenijama, u našem umereno kontinentalnom klimatu, dešavaće se slične ekstremne meteorološke pojave. Za razliku od letnjih nepogoda, koje su žestoke i kratkotrajne i nanose štetu na relativno malim površinama, suše počinju takoreći neprimetno, traju duže i nanose mnogo veće štete poljoprivredi jer zahvataju velika prostranstva.

Nauka u funkciji unapređenja

Od ukupnog iznosa subvencije premije osiguranja koje dotira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, čak 38,5 odsto  je osigurano u “Dunav osiguranju,  istakao je na Konferenciji Mladen Petrović u ime Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

Mladen Petrović iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi
  • Preporuka Instituta za primenu nauke u poljoprivredi je da je  proces upravljanja rizikom u poljoprivredi  sve značajniji. Razloga za to je više. Pre svih bitno je ukazati poljoprivrednim proizvođačima na značaj osiguranja u poljoprivredi. institut za primenu nauke u poljoprivredi to čini na godišnjem okupljanju  poljoprivrednih savetodavaca iz oblasti osiguranje u poljoprivredi, koji  stečena znanja prenose do poljoprivrednih proizvođača. Potvrda tome je činjenica da je  jedan od najčešće dati saveta da proizvođači osiguraju svoju poljoprivrednu proizvodnju

Zaključak svih učesnika konferencije “Izazovi i rešenja u poljoprivredi”  je da svi proizvođači, čija delatnost zavisi od vremenskih prilika treba da se obezbede od mogućih šteta na praktičan način – osiguranjem.