Ključna uloga osiguranja u vinskom sektoru

Štand Kompanije „Dunav osiguranje“ (Fotograf: Vladimir Lukić)

„Dunav osiguranje“  i  „Wine Vision“ –  partnerski nastup za bolja postignuća

Kompanija „Dunav osiguranja“ od 16. do 19. novembra predstavlja se na ovogodišnjem sajmu „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, kako bi posetioce ove međunarodne manifestacije bolje upoznala sa uslugama koje nudi. „Dunav osiguranje“ i  „Wine Vision“ udružili su svoje resurse u partnerstvu koje naglašava ključnu uloguosiguranja u vinogradarskom i vinskom sektoru.

Milo Marković, član IO Kompanije „Dunav osiguranje“ (Fotograf: Vladimir Lukić)

Biti vinogradar nije lako.  Nose se sa izazovima nepredvidivosti prirode od koje zavisi njihova egzistencija i radost  uspeha. Kompanija „Dunav“ je  posvećena ovom sektoru i iz tog razloga je u ovoj oblasti ponudila posebne uslove za osiguranje vinograda, pojasnio je  Milo Marković, član IO Kompanije „Dunav osiguranje“, i dodao:

– Osiguranje biljne proizvodnje jedno je od najrizičnijih, ali i najneophodnijih oblika osiguranja. „Dunav osiguranje“, kao vodeća osiguravajuća kuća sa 40 odsto učešća na tržištu Srbije u osiguranju poljoprivrede, razume specifične potrebe vlasnika vinograda i vinara tokom celog vegetativnog perioda. Polisom „Dunav osiguranja“ zaštićeno je 520 hektara pod vinovom lozom, čija se vrednost  prinosa procenjuje na oko 250 miliona dinara. 

Osiguranjem vinskog grožđa pokriven je gubitak roda tj. prinosa kao posledica oštećenja ili uništenja kulture od osiguranog rizika. Rizici koji su obuhvaćeni osiguranjem mogu se svrstati u osnovne, kao što su  grad, požar i udar groma, i  u dopunske, u koje ubrajamo kasni prolećni mraz, oluju, poplavu i dr.

Osiguranjem vinarija kao celina i zaliha vrhunskih vina, dodatno je potvrđena podrška  Kompanije vinskoj industriji, i u njenom dinamičnom razvoju vidimo šansu i za povećanje obuhvata osiguranja i u vinogradarstvu i u vinarstvu. U prilog tome treba imati u vidu i subvenciju premije osiguranja koje iznose od 40 do čak 70 odsto, koje  odobrava Ministarstvo poljoprivrede, istakao je Marković.

S obzirom na klimatske promene koje izazivaju nesigurnost, posebno za proizvodnju na otvorenom, za vinogradare nikada nije bilo važnije da razmotre osiguranje kao nezaobilazan deo svog poslovnog plana. 

Goran Todić, vlasnik vinarije „Doja“ (Fotograf: Vladimir Lukić)

Vlasnik vinarije DOJA  iz Donje Jošanice Goran Todić rekao je da je vinski posao neraskidivo povezan s kvalitetom i količinom grožđa koje se uzbere, pojašnjavajući razloge zbog čega je pre trinaest godina osigurao svoje vinograde, koji se prostiru na 42 hektara, a potom i vinarsku proizvodnju:

–  Vlasnici vinograda znaju da grad, mraz, požar, udari groma i drugi brojni rizici brzo mogu da pretvore obećavajuću sezonu u pravu katastrofu. Te prirodne nepogode mogu da dovedu do uništenja celokupnog roda i da ugroze budućnost poslovanja u vinskoj industriji. To su samo neki od razloga zbog kojih je vinarija „Doja“ donela odluku da svoje poslovne interese zaštiti polisom osiguranja koju smo zaključili u „Dunav osiguranju“. Odluka koju smo doneli bila je ispravna i pravovremena, što je u svakom ozbiljnom poslu presudno. Osiguranje smatramo podjednako važnim kao agrotehničku meru. Preporučujemo „Dunav osiguranje za partnera koji će biti prijatelj i u vašem poslu, naglasio je Todić.

Štand vinarije „Doja“ (Fotograf: Vladimir Lukić)
Štand vinarije „Doja“ (Fotograf: Vladimir Lukić)

Osiguranje nije samo dobar finansijski potez, to je neophodan korak u očuvanju tradicije i kulture proizvodnje grožđa i vina, zaključak je ovogodišnjeg predstavljanja na sajmu „Vinska vizija Otvorenog Balkana“.