OSIGURANJE NEMA ALTERNATIVU U ZAŠTITI OD ŠTETNIH DOGAĐAJA

Ivana Soković, predsednica UO UOS-a i predsednica IO Kompanije "Dunav osiguranje" (Foto: Božidar Živanović)

IVANA SOKOVIĆ, PREDSEDNICA IO „DUNAV OSIGURANJA“ I UO UDRUŽENJA OSIGURAVAČA SRBIJE, OTVORILA JE 7. SRPSKE DANE OSIGURANJA

„Ko, ako ne mi? Kad, ako ne sad?“ naslovna je tema ovogodišnjih 7. Srpskih dana osiguranja, koji se od 28. novembra do 1. decembra održavaju na Zlatiboru, šaljući poruku organizatora, Udruženja osiguravača Srbije, da osiguranje kao mehanizam zaštite od štetnih događaja nema alternativu i da ne treba čekati da se šteta dogodi kako bismo shvatili nužnost osiguranja.

– U prethodnih sedam godina sektor osiguranja u Srbiji prešao je izazovan i zahtevan put. Ukupna premija osiguranja na tržištu i premija po glavi stanovnika povećane su za 50 procenata, što ukazuje na to da poverenje stanovništva u sektor osiguranja raste. Ipak, ovogodišnje superćelijske oluje pokazale su da je i dalje veliki deo imovine, useva i plodova našeg stanovništva neosiguran i da su veliki teret naknade šteta ljudi morali da podnesu sami. Cilj našeg sektora i ove konferencije je da se ubuduće ne postavlja pitanje da li nam je osiguranje potrebno, već da život, zdravlje i imovinu štitimo što širim spektrom polisa – istakla je Ivana Soković, predsednica Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ i predsednica Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije, otvarajući 7. Srpske dane osiguranja.

Učesnici Srpskih dana osiguranja (Foto: Božidar Živanović)

– Na ovogodišnjoj konferenciji, pored osiguranja od katastrofalnih šteta, jedna od značajnih tema biće i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, segment poslovanja koji najbrže raste, te mogućnost veće integracije državnih i privatnih zdravstvenih ustanova u korist građana ˗ najavila je Ivana Soković.

POSTOJAN RAST I NAPREDAK „DUNAV OSIGURANJA“

Kompanija „Dunav osiguranje“ i u 2023. godini postojano drži lidersku poziciju na srpskom tržištu osiguranja sa učešćem od 26 odsto u ukupnoj premiji. Ostvarila je ukupan rast fakturisane premije od 15,6 procenata. „Dunav“ se uspešno nosio i sa štetama od superćelijskih oluja. Samo za dva štetna događaja ta kompanija nadoknadila je više od 3.500 šteta, u ukupnom iznosu koji je dostigao milijardu dinara. Kompanija „Dunav osiguranje“ nastaviće savesno i profesionalno da obavlja svoju delatnost u potpunosti posvećena interesima osiguranika, ali i cele društvene zajednice, čiji je pouzdan i stabilan oslonac.