PRIZNANJE KOMPANIJI „DUNAV OSIGURANJE“ ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST – POTVRDA POSVEĆENOSTI I ULAGANJA U ZAJEDNICU

Kompanija „Dunav osiguranje“ dobitnik je ovogodišnjeg priznanja Privredne komore Srbije za društveno odgovorno poslovanje

Beograd, 25. maj 2021. – Na svečanosti koja se tradicionalno održava pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije dodeljene su nagrade za društveno odgovorno poslovanje – „Đorđe Vajfert“ za 2020. godinu, na kojoj su nagrađene kompanije za doprinos lokalnoj zajednici i projekte iz domena društvene odgovornosti u Srbiji. Kompanija ‘’Dunav osiguranje’’ dobitnik je posebnog priznanje za izuzetnu posvećenost i doprinos razvojima principa društveno odgovornog poslovanja. Podrška aktivnostima u oblastima obrazovanja, sporta i razvoja talenata, ulaganje u projekte namenjene najmlađima, kao i briga o zaposlenima, potvrda su misije odgovornosti koju Kompanija sprovodi od svog nastanka.

Priznanje je ispred „Dunav osiguranja“ primio Miloš Milanović, član Izvršnog odbora Kompanije, koji je istakao da ovo priznanje predstavlja najbolji podsticaj i potvrdu uspešnosti CSR aktivnosti, kojima Kompanija, kao lider u oblasti osiguranja, svoju poziciju potvrđuje i brojnim donacijama i projektima pomoći lokalnoj zajednici. U okviru krovnog projekta „Prijatelj od detinjstva“ Kompanija „Dunav“ podržala je više od 50 dečjih sportskih klubova, kao i regionalnu manifestaciju Sportske igre mladih. Donacijama za više od 250 škola, Kompanija je obezbedila bolje uslove za učenje i boravak 500.000 dece u Srbiji, uključujući ustanove za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i pripadnike nacionalnih manjina.

Kroz projekat „S Tamarom u akciji“, “Dunav osiguranje” je učestvovalo u renoviranju 116 kuća socijalno ugroženih porodica koje žive na teritoriji cele Srbije i na taj način pomoglo da preko 700 ljudi dobiju bolje životne uslove, osiguravajući na taj način oko 9.300 kvadrata kuća.

Tokom 2020. godine Kompanija je samo za projekte društvene odgovornosti izdvojila više od 2,5 miliona evra, od čega 1,5 miliona evra za projekte namenjene deci, kao i za podršku zdravstvenom sistemu Republike Srbije.

Zahvaljujući sistematskom ulaganju u zajednicu, a pogotovo u najmlađe, „Dunav“ je postao jedan od prvih nosilaca međunarodnog sertifikata IQNet SR 10 u Srbiji. U skladu sa sloganom Kompanije „Prijatelj ostaje prijatelj“, ponosni smo što možemo da pomognemo društvu u kojem poslujemo i na taj način zajednici vratimo bar deo onoga što nam je podarila za decenije u kojima smo postali uspešna kompanija i stub osiguranja u zemlji.

Dunav osiguranje