ŠIRENJE MREŽE ŽIVOTNOG OSIGURANJA POTVRDA POSLOVNE EKSPANZIJE

Bojan Raičević, član IO Kompanije Dunav osiguranje

U sklopu rasta prodajne mreže Kompanije „Dunav osiguranje“ otvorena još jedna poslovnica životnog osiguranja u Šapcu

Beograd, 9. jul 2021. – Životno osiguranje, kao mera finansijske zaštite, jedna je od najtraženijih osiguravajućih usluga kojima se obezbeđuje sigurnost u rešavanju važnih životnih pitanja, kao što su školovanje dece, obezbeđenje krova nad glavom, odlazak u penziju, ali i za sve situacije koje je nemoguće predvideti: smrt, bolest, nesrećan slučaj, hirurška intervencija. Brinući o potrebama svojih klijenata, Kompanija „Dunav osiguranje“ je otvaranjem nove poslovnice životnog osiguranja u Šapcu nastavila da učvršćuje svoju poslovnu mrežu širom zemlje i da jača lidersku poziciju.

Predstavnici Kompanije “Dunav osiguranje” na otvaranju poslovnice životnog osiguranja u Šapcu (Autor fotografija je Aleksandar Mijatović)

„U prodaji životnih osiguranja u prethodnoj godini, Kompanija ‘Dunav osiguranje’ ostvarila je rezultate iznad planiranih očekivanja, što govori u prilog činjenici da okolnosti u kojima smo se našli usled pandemije virusa kovid 19 nisu negativno uticale na rast životnih osiguranja. Učešće ‘Dunava’ u ukupnoj premiji tržišta iz godine u godinu se povećava, dok je rast celokupnog tržišta životnih osiguranja potvrda brzog prilagođavanja novonastalim uslovima poslovanja,“ istakao je Bojan Raičević, član Izvršnog odbora ove kompanije, i dodao:

„Kao jedna od retkih osiguravajućih kuća koja za vreme pandemije nije menjala uslove koji se odnose na procenu rizika prilikom ugovaranja osiguranja života, Kompanija ‘Dunav’ je na taj način opravdala poverenje i spremnost da svoje osiguranike zaštiti i u najtežim vremenima, što i jeste smisao i svrha životnog osiguranja.“

Otvaranje nove poslovnice životnog osiguranja u Šapcu rezultat je daljih širenja kapaciteta Kompanije, kao i poslovnih projekcija i planova kojima „Dunav“ nastavlja da potvrđuje svoju lidersku poziciju na tržištu, ali i prilika za angažovanje novih ljudi i za povećanje prodajnog tima ove osiguravajuće kuće.