Uloga osiguranja u svetu vinograda i vina

Vinogradari imaju težak posao jer moraju da se nose s mnogim izazovima u konstantno promenljivom poljoprivrednom okruženju od koga zavisi njihova egzistencija. Jedan od takvih izazova jeste  i nepredvidljivost prirode. U tom kontekstu, osiguranje igra ključnu ulogu u zaštiti interesa vinogradara i celokupne vinske industrije. Kroz isticanje važnosti zaštite vinograda, vodeća osiguravajuća kuća „Dunav osiguranje“ i ugledna organizacija u svetu vinskih sajmova Wine Vision, udružile su svoje resurse u partnerstvu koje naglašava ključnu ulogu osiguranja u vinskom sektoru.

Vinogradi su čarobna i tiha okruženja, ali nisu otporni na hirove prirode. Vlasnici vinograda znaju da faktori kao što su grad, mraz, požar i udari groma brzo mogu da pretvore obećavajuću sezonu u pravu katastrofu. U svetlu klimatskih promena, nepredvidljivost vremenskih obrazaca postaje još izraženija. Te prirodne katastrofe mogu  da dovedu do uništenja celokupnog roda i, posredno, ugroze budućnost poslovanja u vinskoj industriji.

Vinarski posao je neraskidivo povezan s kvalitetom i količinom grožđa koje se bere. Zaštita tog neprocenjivog resursa nije samo mudar finansijski potez; to je neophodan korak u očuvanju tradicije i kulture proizvodnje vina. Vinogradari se suočavaju s nepredvidivim vremenskim uslovima i klimatskim promenama, čime osiguranje postaje ključni instrument za upravljanje rizicima.

Milo Marković, član IO Kompanije „Dunav osiguranje“, pojašnjava bitne razloge za zaštitu vinogradarske i vinske proizvodnje:

 -„Dunav osiguranje“ razume specifične potrebe vlasnika vinograda i vinara. „Dunavova“ ponuda osiguranja obuhvata zaštitu od najčešćih pretnji kao što su grad, mraz, požar i udar groma. Osim toga, „Dunav“ nudi dodatnu zaštitu od mraza, oluja, poplava i bujičnih voda. Zahvaljujući toj sveobuhvatnoj zaštiti, vinogradari se mogu pouzdati u to da imaju siguran oslonac koji ih štiti od nepredviđenih poteškoća. „Dunav osiguranje“ se ističe svojom posvećenošću vlasnicima vinograda i ponudom koja sadrži najduži period pokrića u poređenju sa svim ostalim plodovima, čime se osigurava da vlasnici vinograda budu adekvatno pokriveni osiguranjem tokom važnog vegetativnog perioda. Ta naglašena podrška vinogradarima jasno ukazuje na predanost kompanije vinskoj industriji.

S obzirom na nastavak klimatskih promena koje izazivaju nesigurnost, nikada nije bilo važnije za vinogradare da razmotre osiguranje kao nezaobilazan deo svog poslovnog plana. „Dunav osiguranje“ naglašava da osiguranje nije samo finansijski alat; to je sistem zaštite koji čuva tradiciju i kulturu proizvodnje vina. Zaštita vašeg vinograda znači zaštitu vaše strasti, vašeg egzistencijalnog opstanka i vaše veze sa zemljom. U partnerstvu sa „Dunav osiguranjem“, „Vinska vizija Otvorenog Balkana“ poziva vinogradare da preduzmu ovaj ključni korak ka osiguranju svoje budućnosti u svetu vina.