Saradnja Zadružnog fonda Vojvodine i NLB banke za investicije u zadružni sektor

Zadružni savez Vojvodine i NLB banka potpisali su u Novom Sadu protokol o saradnji, koji predstavlja nastavak lane uspešno sklopljenog partenrstva ovih dveju institucija. Paraf na protokol stavili su Radislav Jovanov, predsednik Zadružnog saveza Vojvodine i Vladimir Čaprić, izvršni direktor sektora za upravljanja prodajom NLB banke.

„Zemljoradničkim zadrugama i poljoprivrednicima su preko potrebni krediti za nove investicije. NLB banka je, po svim pokazateljima, pouzdan partner u bankarskom sektoru i očekujemo da će, sa svojom ponudom, odgovoriti na sve veće investicione zahteve zadruga i poljoprivrednika, kao što je podizanje silosa, podnih skladišta, izgradnja objekata za smeštaj mehanizacije“, izjavio je Jovanov nakon potpisivanja protokola.

Vladimir Čaprić istakao je da NLB banka ove godine planira da plasira oko 70 miliona evra u agrar, što je velika šansa za investicije u zadružni sektor. S obzirom da je setva na pragu, banka je za zadruge i poljoprivrednike obezbedila povoljne kratkoročne kredite, a kao lane dostupni su takozvani „brzi krediti“ na čije se odobrenje čeka samo jedan dan.

B.K.