Katedre čekaju zemljoradnike

Mladi poljoprivrednici u Srbiji imaju sve više prilike da se kvalitetno usavršavaju

Znanja u poljoprivredi, slažu se ne samo stručnjaci, već i sami ratari, povrtari, voćari i stočari, potrebno je sve više. Gotovo da niko ne može da radi samo uz ono, istina dragoceno, iskustvo koje baštini od predaka. I poljoprivreda je ušla u tehnološku revoluciju koja od mladih zemljoradnika zahteva da, uz orača, budu i menadžeri, inženjeri, hemičari… Sa ovom revolucijom, međutim, „poklopilo“ se i otvaranje privatnih visokoškolskih ustanova, pa sada, uz tradicionalne i provereno kvalitetne poljoprivredne fakultete u Novom Sadu i Beogradu, mladi poljoprivrednici znanje mogu da traže i na drugim stranama, jer sve više „mladih“ fakulteta uvodi studijske progame čiji je osnovni sadržaj poljoprivreda.

Poljoprivrednici, tako, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, koji je, kako kažu u ovoj eminentnoj ustanovi, od osnivanja, 1954. godine, posvećen ostvarenju svoje misije zasnovane na uspešnim rezultatima u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu i njihovoj primeni u praksi, mogu da se školuju na celom nizu osnovih i postdiplomskih akademskih studija. U ponudi su, uz ratarstvo i povrtarstvo, i stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, fitomedicina, poljoprivredna tehnika, uređenje, korišćenje i zaštita voda, pejzažna arhitektura, agroekologija i zaštita životne sredine, agroturizam i ruralni razvoj, a takođe i organska poljoprivreda.

– Orijentacija ka modernim studijskim programima i kvalitetnim studijama stvara uslove za brži rast i razvoj uz realno poimanje potrebe za obrazovanjem u karakterističnom okruženju – jasni su na ovom fakultetu. – Značajan broj projekata, visoke kompetencije učesnika i obiman transfer dobijenih rezultata u privredu stvara dodatnu vrednost u procesu obrazovanja, a sve u cilju ostvarivanja postavljene vizije.

Slična je situacija i na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, koji nudi osnovne studije na odsecima za ratarstvo i povrtarstvo, za voćarstvo i vinogradarstvo, hortikulturu, fitomedicinu, zootehniku, melioracije zemljišta, poljoprivrednu tehniku, agroekonomiju i prehrambenu tehnologiju, kao i master, specijalističke i doktorske akademske studije.
– Na našem fakultetu se izvode akademske studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja – kažu na ovom fakultetu. – Naš studijski program, naravno, osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća.

I Čačak, takođe, nudi visokoškolsko usavršavanje, na Agronomskom fakultetu koji je, kao deo Univerziteta u Kragujevcu, osnovan još 1977. godine. Na njemu se danas nastava izvodi na četiri studijska programa na osnovnim akademskim studijama. Tu su opšta agronomija, prehrambena tehnologija, voćarstvo i vinogradarstvo i zootehnika. Razvijena su, takođe, i dva studijska programa na master akademskim studijama – agronomija i prehrambena tehnologija, kao i doktorske studije agronomije.

Među novim visokoškolskim ustanovama, tu je Univerzitet Educons iz Sremske Kamenice, koji odnedavno, na Fakultetu ekološke poljoprivrede obrazuje inženjere poljoprivrede koji će se baviti proizvodnjom zdravstveno bezbedne hrane.

– Na osnovnim, a potom na master studijama ratarstva i povrtarstva, edukacija počinje sa osnovnim znanjima iz svih vidova klasične poljoprivredne proizvodnje koja se zatim primenjuju na zahteve proizvodnje organske ili zdravstveno bezbedne hrane uz primenu ekoloških principa – jasni su na Educonsu. – Da bi se ostvarila proizvodnja visoko vredne i zdravstveno bezbedne hrane, uz poštovanje ekoloških principa potreban je novi profil stručnjaka, sa specifičnim teoretskim i primenjenim znanjima baziranim na novim tehnologijama, a koja obuhvataju upravljanje, korišćenje i očuvanje prirodnih resursa uz ekonomsku dobit, poboljšanje i unapređenje socijalne strukture ruralnih sredina. Upravo zbog toga, od 2015. godine, takođe, uveli smo i nov četvorogodišnji studijski program – Organska biljna i stočarska proizvodnja.


INŽENJERSKI MENADŽMENT

I Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK, takođe, nudi obrazovanje poljoprivrednicima. Studijski program Inženjerski menadžment u agrobiznisu je, kako kažu na ovoj visokoškolskoj ustanovi koja je u sastavu Univerziteta Privredna akademija, koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema iz oblasti inženjerskog menadžmenta u poljoprivredi. Takođe, cilj studijskog programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu je da studentima pruži realnu i kvalitetnu osnovu za zaposlenje u najrazličitijim organizacijama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

(Tekst objavljen u časopisu AgroFin br. 3 u avgustu 2017)