Specijalizacija za vinogradare i vinare

Foto: Pixabay

Master studije će trajati tri semestra, a predavanja će držati stručnjaci sa Poljoprivrednog i Tehnološkog fakulteta

Diplomci Univerziteta u Novom Sadu, dobiće ove godine priliku da se, po prvi put upišu na interdisciplinarne master studije vinogradarstva i vinarstva. Mladi, budući stručnjaci, kako je saopšteno sa Univerziteta, na novi akreditovani program interdisciplinarnih master akademskih studija upisivaće se u Centru za strategijske i napredne studije, a studijski progam će biti realizovan u saradnji sa Tehnološkim i Poljoprivrednim fakultetom. Planirano je, takođe, da u nastavu, koja će trajati tri semestra, budu uključeni i profesori sa više vodećih stranih univerziteta u toj oblasti.

Budući studenti će se, kako je navedeno na internet strani Univerziteta, uz osnovne predmete – vinarstvo i vinogradarstvo, obučavati i u predmetima – vinarstvo i održivi razvoj, vinarstvo i okruženje, savremeni sortiment vinove loze, ekološko vinogradarstvo, podrumarstvo, nega i finalizacija vina, marketing vina…

– Smatram da je pokretanje ovog novog studijskog programa dobar potez, i da će se mnogi studenti upisati na ovaj smer, a da će Srbija dobiti dosta dobrih stručnjaka, koji imaju znanja iz vinogradarstva i vinarstva, oblasti koje se teško razdvajaju, a koje do sada nisu bile izučavane na ovaj način – ističe prof. dr Vladimir Puškaš, koordinator Odeljenja za vino i alkoholna pića na Tehnološkom fakultetu. – Naravno, nadam se da će i rezultati biti solidni, a očekujem i da će ovaj studijski program obrazovati stručnjake koji će baratati sa znanjima iz obe oblasti, koje se u svakom pogledu prepliću. Mi, na Tehnološkom fakultetu već imamo specijalističke studije enologije, za koje je interesovanje bilo vrlo veliko, tako da verujem da će i ovaj program imati uspeha.

Sama svrha studijskog programa je, dodaju na Univerzitetu, obrazovanje studenata za profesiju master vinogradarstva i vinarstva u skladu sa potrebama i razvojem društva i savremenih tendencija nauke.

Raspored predmeta po semestrima

– Svrha studijskog programa je obrazovanje kadrova koji će moći da samostalno ili u timu vode i kontrolišu proizvodnju grožđa i vina, doprinose razvoju nauke, rešavaju teorijske i praktične probleme u oblasti vinogradarstva i vinarstva – jasni su na Univerzitetu. – Studijski program ima naglasak na produbljivanju znanja, sposobnosti i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama, a uključuje nadogradnju, produbljivanje i primenu znanja osnovnih i inženjerskih disciplina. Novi studijski program, obezbeđuje, takođe, obrazovanje studenata sa jasnim i u privredi prepoznatljivom profesijom i zanimanjem.


TEORIJA I PRAKSA

Na Univerzitetu takođe navode da će budući vinari i vinogradari, pored teorijskih, imati priliku da steknu i praktična znanja i iskustva.

– Nastava će biti realizovana u savremeno opremljenim multimedijalnim učionicama u Rektoratu Univerziteta – objašnjavaju na Univerzitetu. – Vežbe i praktična nastava će se izvoditi u laboratorijama Tehnološkog i Poljoprivrednog fakulteta, kao i na Oglednom dobru za vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Sremskim Karlovcima.


KOMPETENCIJE

Studenti na novom programu, ocenjuju na Univerzitetu, treba da steknu savremena i uže specijalizovana saznanja i steknu i razviju kreativne sposobnosti neophodne za analizu i sintezu procesa proizvodnje grožđa i vina, istraživanje i primenu novih tehnologija u proizvodnji, kao i usavršavanje i optimizaciju postojećih procesa u proizvodnji. Očekuje se i da steknu znanja u vođenju i kontroli proizvodnje, znanja neophodna za analizu interakcije biotehnološkog procesa i okoline u cilju njene zaštite, analizu uzajamne povezanosti proizvodnje grožđa i vina sa društvenom sredinom. Po završetku studija studijskog programa Vinogradarstvo i vinarstvo biće, takođe, formirani stručnjaci sposobni za dalji razvoj i primenu savremenih naučnih dostignuća iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, kako u praksi, tako i u naučnoistraživačkom i obrazovnom radu.