Fog Dragon – spas od mraza u voćnjacima (VIDEO)

Fotografije: Fog Dragon

Uređaj velikog kapaciteta štiti površinu od 8-10 hektara

Stručnjaci mađarskog preduzeća Dolina Kft., osmislili su i proizveli mašinu pod imenom Fog Dragon – Magleni Zmaj, koja služi za odbranu od prizemnog mraza u vinogradima i voćnjacima.

Jedinstvenost Maglenog Zmaja krije se u tehnologiji – naime, u ložištu mašine se sagoreva ogrev, a nastala toplota, dim i vodena para se zatim rasprostire na plantaži.

Dolina Kft. je nastalo pre više od četrdeset godina. Preduzeće je u početku proizvodilo građevinske mašine i rezervne delove, a od 2008. godine se bavi razvojem i proizvodnjom grejnih kotlova.

Međutim, Laslo Farkaš, inženjer razvoja i osnivač Dolina Kft-a, ne bavi se samo metalom, nego i baštovanstvom i voćarstvom. Trenutno poseduje jedan hektar vinograda i voćnjaka, u kojima je 2016. godine šteta od mraza bila stoprocentna, uprkos tome što je primenio sve postojeće tradicionalne mere protiv prolećnog mraza.

Palio je bale od slame, polivao vinograd i voćnjak kako bi se na stablima stvorila ledena kora koja štiti bilјku od mraza, međutim, ništa nije pomoglo. Nakon pretrpljene štete, počeo je ozbilјno da istražuje na koji način se sadnice, plantaže i vinogradi mogu efikasno zaštititi od prolećnog mraza, ali nije pronašao adekvatno rešenje.

Kod primene ostalih tradicionalnih metoda odbrane od mraza, najveći problem predstavlјali su izuzetno veliki troškovi, pošto su sredstva koja su bila dostupna na tržištu, bila preskupa.

S obzirom da su u preduzeću i pre ovog događaja proizvodili kotlove na slamu, Laslo Farkaš je odlučio da iskoristi najveću manu grejnih kotlova – što prilikom sagorevanja slame stvaraju previše dima – i da ovu manu pretvori u prednost.

Tako je došao na ideju da kotao za sagorevanje bala montira na platformu koja se kači za traktor.

Kardanska osovina pokreće ventilator koji topao vazduh i dim izduvava među sadnice. Mašina u topao vazduh i dim ubrizgava i vodenu paru, što je dovelo do istinskog uspeha: nastao je Fog Dragon – Magleni Zmaj.

Topao vazduh pruža odbranu od mraza, dok vodena para i dim čuvaju toplotu tla.

Pod uticajem vodene pare raste vlažnost vazduha, što je jako važno prilikom odbrane od mraza. Naime, kada je vlažnost vazduha niska, raste opasnost od mraza. Vodena para povećava zapreminsku težinu toplog, zadimlјenog vazduha, pa se ona prostire na plantaži, u vidu maglenog pokrivača.

Topli, zadimlјeni vazduh predstavlјa efikasnu odbranu od ranih jutarnjih hladnoća.

Magleni Zmaj se izrađuje u više dimenzija. U najveće ložište staje i velika rolo bala, čijim sagorevanjem se zagreva 300 litara vode, do vodene pare. Osim rolo bala mogu se koristiti i ostali jeftini energenti, kao što je pruće i granje, koje ostaje na zemlјi nakon orezivanja drveća.

Kada se u ložištu upali vatra, za dva-tri minuta već izviru topao vazduh, dim i vodena para. Jedna rolo bala može da gori nekoliko časova.

Uređaj velikog kapaciteta štiti površinu od 8-10 hektara.

Magleni Zmaj je za kratko vreme stekao ime i ugled, i uspešno se koristi u mnogim gazdinstvima kako u Mađarskoj, tako i širom Evrope.

Osim zadivljujuće efikasnosti, popularnosti Maglenog Zmaja doprinose i razumna cena nabavke, veoma niski operativni troškovi i jednostavnost rukovanja.

S obzirom na veoma veliku potražnju za ovim inovativnim proizvodom, pre svega na tržištima zapadne Evrope, stručnjaci Dolina Kft., koji konstantno rade na razvoju ove mašine, apeluju na voćare i vinogradare da blagovremeno planiraju proširenje svog mašinskog parka, jer postoji opasnost da u proleće, u toku sezone odbrane od mraza, neće moći da udovolјe svim zahtevima za nabavku. Kako naglašavaju, najbolje vreme za poručivanje Maglenog Zmaja je tokom jesenjeg i zimskog perioda, pre nastupanja prolećnih mrazeva.

Šta je prolećni mraz?

Kako bismo se efikasno zaštitili od prolećnih mrazeva, moramo biti svesni fenomena pojave mraza, i svih okolnosti koje ga prouzrokuju.

Potrebno je objasniti fizičku i meteorološku pozadinu pojavljivanja prolećnih mrazeva, kako bismo razumeli kako je Fog Dragon – Magleni Zmaj u mogućnosti da efikasno zaštiti biljke na plantaži.

Zemljina atmosfera je značajno „providna“ i propustljiva na sunčeve zrake, tako da toplotna energija Sunca direktno zagreva atmosferu i površinu zemlje. Atmosfera i zemljina površina ovu količinu toplote reflektuju u formi infracrvenog zračenja, što predstavlja elektromagnetno zračenje koje je duže talasne dužine od vidljive svetlosti. Pojedini gasovi u atmosferi, kao što su vodena para (H2O) i ugljen-dioksid (CO2), ovo zračenje filtriraju (propuštaju) na efikasan način, i jedan deo tog zračenja emituju nazad ka površini zemljišta, i na taj način održavaju površinu zemlje toplom. Ovaj proces se naziva „efekat staklene bašte“.

Na ovaj prirodni proces u velikoj meri utiče količina gasova koja se nalazi u atmosferi, koji dovode do efekta staklene bašte. Vodena para (tj. oblaci) su najodgovorniji za ovaj vid refleksije jer omogućuju 36-70% reflektovane toplote.

Tokom noći, kada je nebo vedro i bez oblaka, upijena (usvojena) i na zemlju reflektovana količina toplote je mnogo manja, nego tokom kišnih ili oblačnih noći. Tako je moguće da na najtoplijim predelima naše planete, u suvoj Sahari gde nema oblaka (gde su dnevne temperature 35-50°C), temperatura u ranim jutarnjim časovima često padne ispod 0°C. Ista ova pojava je odgovorna i za pojavu prolećnih mrazeva.

Potrebno je znati, da je toplotu u plantaži, ispuštenu na ovaj način, praktično nemoguće nadoknaditi. Jedino rešenje da sačuvamo toplotu u plantaži jeste da sprečimo tj. usporimo prirodan gubitak velike količine toplote usled radijacije. Magleni Zmaj, pored toga što proizvodi značajnu količinu toplote, prilikom zaštite ispušta među biljke vodenu paru i ugljen-dioksid (CO2), koji u sadejstvu u značajnoj meri doprinose sprečavanju prirodnog gubitka toplote u plantaži. Formirani „magleni prekrivač“ simulira ulogu oblaka, tj. sprečava spuštanje temperature ispod tačke smrzavanja.

Prezentacija Fog Dragona u Španiji
Snimak plantaže u Španiji nakon praktične upotrebe Maglenog Zmaja

Tehničke specifikacije, foto i video galeriju i cenu možete da pogledate u našem Vodiču za kupovinu, na ovom linku:


Zainteresovani ste za nabavku Maglenog Zmaja ili želite da prisustvujete prezentaciji mašine ove jeseni?

Bez obaveze popunite ovu kontakt formu i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku (Vaši podaci neće biti javno objavljeni):

Грешка: Образац за контакт није пронађена.