MO-ŽAK – Jedinstvena mobilna vaga za džakiranje zrnastih proizvoda odsad i na tržištu Srbije

Roba se ne mora premeštati radi merenja i utovara u džakove pošto mašina odlazi tamo gde se proizvodi nalaze

MO-ŽAK – Samohodna samousisavajuća mobilna vaga za merenje i džakiranje zrnastih proizvoda i granulata, nakon uspešne primene u susednoj Mađarskoj i drugim evropskim državama, odsad se može nabaviti i u Srbiji posredstvom preduzeća Agroposrednik d.o.o. iz Novog Sada, ovlašćenog zastupnika renomirane firme za proizvodnju vaga Metripond plus d.o.o. iz Mađarske.

Najnoviji proizvod Metripond plusa jeste model s oznakom MP-MZ, popularno nazvan MO-ŽAK, što predstavlja kovanicu od skraćenica mađarskih reči „mobilna vaga za džakiranje“. Ovaj uređaj je rezultat konstruktorskog rada Metripond plusa iz 2011. godine, a u pitanju je samohodna, mobilna, dozirna vaga, koja sama sakuplja s tla rastresite zrnaste proizvode i zatim ih meri i pakuje u vreće od 10 kg do 50 kg.

Funkcioniše tako što proizvode kupi s tla, podiže, primarno odlaže, tovari u vreće, meri, prenosi, ušiva vreće i sve to čini mašinski. Roba se ne mora premeštati radi merenja i utovara u džakove pošto mašina odlazi tamo gde se proizvodi nalaze. Po zahtevu kupaca može imati i dodatak za zaprašivanje semena, a u slučaju izrade mašine od specijalnih materijala po posebnoj porudžbini, ona je podobna i za pakovanje korozivnih materija (veštačko đubrivo, so, itd.).

Dimenzije MO-ŽAK-a jesu 5,2m×2,05m×2,64m, a kapacitet uređaja je 120–150 džakova na sat, što omogućuje brz, precizan, efikasan i produktivan rad uz značajne uštede na fizičkoj radnoj snazi.

Mobilna vaga za džakiranje kompaktni je uređaj koji sadrži:

  • vagu koja meri bruto težinu, s gravitacionim dozerom;
  • rezervoar kapaciteta 0,5 m3 za preliminarno odlaganje robe, sa senzorom koji meri nivo popunjenosti;
  • sakupljač proizvoda s tla koji je snabdeven pužnim transporterom;
  • nisko postavljeni levak za prijem proizvoda s visine;
  • transportnu traku za prenos džakova, podesivu po visini;
  • šivaći aparat na feder-nosaču za ušivanje vreća;
  • motor za pokretanje uređaja.

Sva navedena aparatura montirana je na samohodnoj šasiji, koju pokreće elektromotor. Ova pogonska jedinica omogućuje da se mobilna vaga premešta iz jednog magacina u drugi.

Za pokretanje i funkcionisanje vage potreban je trofazni strujni utikač, preko kojeg se snabdeva električnom energijom.

Vaga za džakiranje, u zavisnosti od dozera, odlaže zrnaste proizvode u vreće, semensku robu, stočne meljavine, premikse, veštačko đubrivo itd., a koristi se i za punjenje džambo-vreća.

Preporučuje se da se MP-MZ koristi pre svega u magacinima, gde se zrnasta roba nalazi u rasutom stanju, a gde ju je potrebno pakovati u vreće, ali vaga takođe može da se koristi i za merenje i džakiranje proizvoda koji se nalaze recimo u prikolici ili silosu jer ima levak za prihvat robe.

Vaga je pogodna kako za veća gazdinstva, preduzeća i fabrike tako i za zadruge jer zbog svoje mobilnosti može da je koristi nekoliko korisnika na različitim lokacijama. Takođe, može da se rentira i da na taj način povrati sredstva uložena u nabavku vage.

Konstruktor i proizvođač vage MP-MZ jeste firma Metripond plus d.o.o. iz Mađarske, EU. Preduzeće je osnovano 1989. godine u Hodmezevašarhelju na osnovu višedecenijskog iskustva u proizvodnji vaga stečenog u fabrici Metripond. Zahvaljujući tom znanju i iskustvu firma je postala jedan od najvećih proizvođača i distributera vaga u Mađarskoj i više od 20 godina snabdeva svoje partnere najpreciznijim i najpouzdanijim vagama, koje se proizvode serijski ili pojedinačno – po porudžbini. Među proizvodima preduzeća može se pronaći širok dijapazon stonih i magacinskih vaga, kao i kolske vage, uređaji za doziranje i utovar robe u džakove, mašine za ušivanje džakova…

Ovlašćeni zastupnik Metripond plusa za Srbiju je preduzeće Agroposrednik d.o.o. iz Novog Sada.

Dobavljamo i tračne (protočne) vage za utovar zrnastih proizvoda na kamione i barže, koje imaju primenu i u mlinovima, kao i vage za džakiranje krtolastih proizvoda (krompira, luka itd.), transportne trake za prenos džakova i druge proizvode iz asortimana Metripond plusa.

Pogledajte video-prezentaciju mobilne vage za džakiranje MP-MZ:

Detaljne specifikacije uređaja i kontakt podatke pogledajte na ovoj stranici.