Prva bespilotna letelica za Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

Fotografije: Pokrajinska vlada

Ovo je samo početak velikih investicija koje planira Fakultet

Bespilotna letelica koja je kupljena sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, u okviru Javnog konkursa sa sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina, svečano je puštena danas u rad na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Tim povodom prof. dr Zoran Milošević, resorni sekretar izjavio je da se neki od proklamovanih ciljeva – digitalizacija, internacionalizacija i humanizacija rada nalaze u najboljoj srazmeri upravo na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

„Precizna poljoprivreda na ovom fakultetu ne predstavlja samo deo nauke i nastave, nego i praksa budućih inženjera, koji se ovde školuju. Na ovaj način se pokreće šira platforma koja omogućava da preko digitalizacije odemo korak dalje – prema veštačkoj inteligenciji u poljoprivredi“, naglasio je sekretar Milošević i dodao da princip očigledne nastave jeste princip koji može da zaokruži ovaj sistem.

„Radujem se što u savremenim sredstvima i bitno drugačijem odnosu prema studentima, zato sam i rekao humanizacija, vidim pruženu ruku prema mladima, koji će biti deo nove tehničko-tehnološke stvarnosti. Ovde budućnost nastaje već danas“, zaključio je sekretar Milošević.

Prema rečima dekana Poljoprivrednog fakulteta prof. dr Nedeljka Tice želja je da se Fakultet opremi najsavremenijim učilima kako bi studenti ne samo teorijski, već i praktično videli šta znači precizna poljoprivreda.

„Nabavkom bespilotne letelice, putem kamere koja se nalazi u njoj, snimićemo naše useve i imaćemo direktan prikaz šta se dešava tokom vegetacije. Nakon uvida u stanje na terenu, moći ćemo da preduzmemo odgovarajuće mere“, rekao je dekan Tica i dodao da je ovo samo početak velikih investicija koje planira Poljoprivredni fakultet, kao partner Pokrajinske vlade i Sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost je nakon puštanja u rad bespilotne letelice podelio najboljim studentima Poljoprivrednog fakulteta ulaznice za Međunarodni sajam poljoprivredne mehanizacije „Agritechnika“, koji se održava od 10. do 16. novembra 2019. u Hanoveru u Nemačkoj. Poljoprivredni fakultet doneo je odluku da 60 najboljih studenata nagradi putovanjem na Međunarodni sajam, koji je jedan od najvećih u Evropi i od izuzetnog je značaja za studente, jer će se upoznati sa najnovijim tehnologijama u poljoprivredi.