SMS pastir umesto čobana

Foto: Pixabay

Postavljanjem takozvanog SMS pastira oko vrata dominantne životinje u stadu, koji funkcioniše kao GPS uređaj, može se sa velikom preciznošću locirati i kontrolisati stoka

O preciznoj poljoprivredi, koja se u razvijenim zemljama EU već uveliko primenjuje, kod nas se nedovoljno ili vrlo malo zna. Upravo iz tih razloga, u novosadskom Startit Centru održan je AgTech meetup na temu „Sinergija IKT i poljoprivrede“. Posebnu pažnju, među ostalim učesnicima skupa, privuklo je izlaganje dr Uroša Pešovića, docenta Fakulteta tehničkih nauka u Čačku koji je govorio o primeni bežičnih senzorskih mreža u poljoprivredi.

-Precizna poljoprivreda, u najsažetijoj definiciji, predstavlja koncept upravljanja u agraru koji je zasnovan na informaciono-komunikacionim tehnologijama. Oslanja se na merenje i reagovanje na spoljašnje parametre sredine kao i unutrašnjeg stanja useva, u čemu nesporno važnu ulogu igraju bežicne senzorske mreže. Njih sačinjava veliki broj senzorskih uređaja malih dimenzija, kojima je zajednički imenitelj – međusobni bežični prenos podataka, baterijsko napajanje i pristup dobijenim podacima pomoću interneta, rekao je Pešović uz napomenu da ni jedan uređaj ne koristi kablove za komunikaciju i ni na koji način ne ometa izvođenje radova u poljoprivredi, bilo da se radi u zatvorenom prostoru ili na otvorenom.

Oblasti rada kao i lokacije na kojima je primena bežičnih senzorskih uređaja u poljoprivredi moguća jesu otvorena polja, plastenici, štale i pašnjaci, kao i šume. Pomoću odgovarajućih senzora može se neprekidno pratiti spoljna i unutrašnja temperatura, vlažnost vazduha i tla u voćnjacima, povrtnjacima ili na njivama… Za farmere senzorski uređaji imaju posebnu vrednost jer se postavljanjem takozvanog SMS pastira, koji funkcioniše kao GPS uređaj, može sa velikom preciznošću locirati i kontrolisati stoka kako u zagrađenim, tako i na otvorenim pašnjacima.

-Uređaj SMS pastir ne samo da pomaže stočarima da lociraju životinje, već im štedi i vreme i novac za plaćanje čobana do kojih se danas sve teže dolazi. Uređaj funkcioniše tako što se stavlja oko vrata dominantne životinje (bik, ovan…) u stadu, odnosno krdu, i koji beleži svaki detalj o njenom kretanju i periodično, na sat ili dva vremena, obaveštava vlasnika stada. Baterija postavljenog uređaja je autonomna i sa jednim punjenjem traje više dana. Kada životinja predvodnik, a sa njim i sve ostale životinje na ispaši, napusti određenu oblast pašnjaka, SMS pastir obaveštava vlasnika stada SMS porukom na aplikaciji pametnog telefona o razdaljini i pravcu kretanja stada, objasnio je Pešović i dodao da uređaj SMS pastir nije skup jer, osim telefonskog aparata, ne zahteva dodatnu infrastrukturu – server, računar, mape…

Foto: AgroFin

Pešović je naveo i da se prototip SMS pastira od 2014. godine uspešno primenjuje u jednom poljoprivrednom gazdinstvu u okolini Ivanjice koje se bavi organskim stočarstvom.

-Vlasnik farme definisao je skup referentnih tačaka na svom pašnjaku. Time je omogućeno da u svakom trenutku, bez pomoći čobana, ima informaciju o razdaljini i smeru kretanja stada u odnosu na najbližu referentnu tačku i, po ukazanoj potrebi, reaguje u cilju zaštite životinja od nevremena ili bilo kojih drugih nepredviđenih okolnosti, rekao je Pešović, uveren da će SMS pastir u bliskoj budućnosti, s obzirom na manjak čobana, biti neophodan na svakoj iole većoj farmi…