Digitalizacija ubrzava ukrupnjavanje zemljišta

Foto: Pixabay

Centralizacija procedure komasacije na državnom nivou sa jasnim uvidom stanja na lokalu omogućiće javno elektronsko izlaganje komasiranih parcela svim vlasnicima zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede krajem prošle godine formiralo je radnu grupu za izradu predloga novog zakona o komasaciji. Njegovo usvajanje se očekuje do kraja godine, a primena bi trebalo da omogući efikasnije korišćenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta i unapredi poprilično šarolike imovinsko–pravne odnose u ovoj oblasti.

-Komasacija je jedno od najvažnijih pitanja koje treba da se reši u toku ove i narednih nekoliko godina. Vlada Srbije u investicionom programu „Srbija 2025“ opredelila je 70 miliona evra za komasaciju koja treba da se, sa izglasavanjem novog zakona i uz pomoć lokalnih samouprava, neposredno implementira na terenu, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Postupak komasacije najviše je odmakao u Vojvodini, gde su i najveće ukrupnjene površine u Srbiji. Prema podacima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, u 24 katastarske opštine u pokrajini koje obuhvataju teritoriju 16 lokalnih samouprava, postupkom komasacije obuhvaćeno je 98.200 hektara zemlje.

-Poslovi na komasiranju do sad su u potpunosti sprovedeni u devet opština na oko 31.000 hektara, rekao je Aleksandar Matić iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu dodajući da se završetak ukrupnjavanja parcela obavlja još u tri katastarske opštine, čime će praktično biti obuhvaćeno još oko 20.000 hektara.

Matić je naveo da Sekretarijat u finansiranju poslova vezanih za komasaciju učestvuje sa 55 odsto sredstava, dok ostatak obezbeđuju lokalne samouprave.

Najveći izazovi za bržu i efikasniju komasaciju su finansiranje i nedostatak odgovarajućeg stručnog kadra angažovanog na sprovođenju ukrupnjavanja parcela. Zakonom o komasaciji koji se priprema predviđeno je da se ceo koncept ukrupnjavanja zemljišta planira sa jednog mesta i sprovodi sinhronizovano. Za tu namenu neophodna finansijska sredstva biće obezbeđena na nacionalnom nivou.

-Do sada je upravo nedostatak novca u budžetima lokalnih samouprava bio najveći kamen spoticanja za efikasnije sprovođenje komasacije. Novim zakonskim odredbama finansiranje će biti centralizovano na državnom nivou i sprovodiće se planski, istakao je Vladimir Novaković, predsednik Upravnog odbora NALEDA (Nacionalna alijansa za ekonomski razvoj) i dodao da će lokalne samouprave u sprovođenju procedure komasacije dobiti kompetentne stručne kadrove i na taj način će biti omogućena bolja efikasnost celog procesa ukrupnjavanja.

NALED je, pored nekoliko uprava u okviru Ministarstva poljoprivrede i Republičkog geodetskog zavoda, jedan od inicijatora da se višedecenijski tradicionalni koncept komasacije modernizuje, digitalizuje i implementira korišćenjem alata najnovijih IT tehnologija.

-Novi koncept trebalo bi da se oslanja na razvoj digitalizacije u državnoj upravi i koristi sve moguće resurse za digitalnu razmenu podataka iz svih raspoloživih izvora, odnosno institucija koje učestvuju u procesu komasacije, rekao je Novaković. On je objasnio da će centralizacija procedure komasacije na državnom nivou sa jasnim uvidom stanja na lokalu omogućiti javno elektronsko izlaganje komasiranih parcela svim vlasnicima zemljišta.

VRŠAC BROJ PARCELA SA 8.000 SVEO NA 2.395

Efekti komasacije su manje-više vidljivi u gotovo svim katastarskim opštinama u Vojvodini.

-Broj parcela pre komasacije je, primera radi, u Vršcu iznosio bezmalo 8.000, a nakon sprovedenog postupka ukrupnjavanja zemljišta sveo se na 2.395, rekao je Aleksandar Matić iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i istakao da sada prosečna površina parcele u ovoj katastarskoj opštini iznosi 4,36 hektara.