Lokalne samouprave razrezuju porez na njive

Foto: Pixabay

Zemljište se do sada oporezivalo prema nameni navedenoj u katastru nepokretnosti, a ne njegovoj stvarnoj upotrebi

Vlada Srbije je krajem prošle godine usvojila nacrt predloga izmena Zakona o porezu na imovinu. Već u februaru ili martu, predlog će, kako se očekuje, ući u skupštinsku proceduru i naći se pred poslanicima republičkog parlamenta. Novina u predloženim izmenama odnosi se najviše na poljoprivrednike vlasnike poljoprivrednog zemljišta. Po onome što je Vlada usvojila, njive se ubuduće neće oporezivati kao građevinsko zemljište, a to praktično znači da će poljoprivredno zemljište na kojem do sada nije bilo gradnje i koristi se isključivo za gajenje voća, povrća kao i ostalih biljaka, lokalne samouprave zakonski moći da oporezuju po minimalnim stopama.

-Po predlogu zakona, opštinama se daje mogućnost da neizgrađeno građevinsko zemljište vode kao poljoprivredno, odnosno šumsko, rekao je Aleksander Grunauer za oficijelni sajt NALED-a, dodajući da se zemljište u Srbiji do sada oporezivalo prema nameni navedenoj u katastru nepokretnosti, a ne njegovoj stvarnoj upotrebi.

Među novinama u najavljenim izmenama Zakona o porezu na imovinu za poljoprivrednike je takođe od značaja da se, osim obradivih površina, uvodi kao kategorija takozvano „drugo zemljište“. To se posebno odnosi na parcele koje su pod vodom, namenjene za deponovanje otpada i ne mogu biti svrstane ni kao poljoprivredno, šumsko niti građevinsko zemljište.

-Predloženim izmenama zakona jasnije je precizirano šta se smatra pod korisnom površinom poljoprivrednog zemljišta i kako će se ono i po kojoj stopi oporezivati, rekao je Grunauer uz napomenu da još uvek postoji dilema kako i na koji način na poljoprivrednom zemljištu treba da se oporezuju izgrađeni pomoćni objekti za skladištenje i farme.

Po svemu predloženom, poljoprivrednici, kao poreski obveznici po pravu vlasništva nad zemljištem, mogu uskoro da očekuju pravedniji i povoljniji tretman svoje imovine.