Mini-vodič kroz IPARD agencije

Foto: Pixabay/AgroFin

Sve više poljoprivrednika odlučuje se za angažovanje specijalizovanih konsultantskih agencija

U Republici Srbiji u toku su dva konkursa za programe IPARD – jedan se odnosi na nabavku novih traktora, a drugi na nabavku mehanizacije i izgradnju i opremanje farmi, skladišta, staklenika, voćnjaka… Do kraja godine očekuje se raspisivanje još dva javna poziva za IPARD programe vezane za ruralni turizam i prerađivačku industriju.

Iako je ovo već treća godina kako se IPARD program sprovodi u našoj zemlji, među mnogim poljoprivrednicima i dalje postoji određena doza nepoverljivosti prema ovakvom načinu finansiranja, pre svega iz bojazni da zbog opširnih zahteva koji su propisani odgovarajućim pravilnicima, neće moći da prikupe potrebnu konkursnu dokumentaciju, ispune uslove i dobiju povraćaj sredstava koja su uložili u kupovinu mehanizacije ili izgradnju objekata.

Naime, nakon što se Upravi za agrarna plaćanja preda zahtev za odobrenje projekta i dobije rešenje o odobrenju, započinje se investicija koja se u potpunosti finansira sopstvenim sredstvima. Poljoprivrednici, gazdinstva, zadruge i preduzeća investiciju mogu da obezbede i uz pomoć banaka ili fondova, a tek nakon realizovane investicije predaje se zahtev za isplatu subvencija iz IPARD fonda. Povraćaj može da bude od 60 do 70 odsto vrednosti investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac zahteva mlađi od 40 godina i da li je reč o investiciji u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Sumirajući učinak prva tri javna poziva za Meru 1, direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović je na Petom zasedanju Odbora za praćenje i sprovođenje IPARD programa, održanom na ovogodišnjem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, za AgroFin izjavila da su gotovo svi podneti zahtevi administrativno bili nepotpuni, a najveći broj zahtevanih dopuna od potencijalnih korisnika odnosio se na poslovne planove i ponude. Takođe, veliki broj zahteva odbijen je zbog neispunjavanja opštih i specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.

Upravo iz tog razloga, sve više zainteresovanih poljoprivrednika odlučuje se za angažovanje specijalizovanih konsultantskih agencija koje su, nakon nekoliko završenih IPARD konkursnih ciklusa i početnih poteškoća, sada već detaljno upoznate sa svim izazovima koji mogu da očekuju potencijalne korisnike IPARD fonda.

Važno je napomenuti da konsultantske usluge, izrada biznis planova, projekata i studija izvodljivosti spadaju u opšte troškove IPARD projekata i mogu da iznose do 12% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, na koje aplikanti takođe mogu da očekuju povraćaj od 60 do 70 odsto.

Našem portalu se čitaoci redovno javljaju s molbom da ih uputimo na konsultantske agencije koje su specijalizovane za IPARD, te smo zbog toga odlučili da vam u ovom, prvom mini-vodiču predstavimo 5 agencija koje su uspešno realizovale projekte na prethodnim IPARD javnim pozivima:

SMART IPARD

Agencija Smart IPARD iz Novog Sada je zahvaljujući bogatom iskustvu u kontroli IPARD projekata u evropskim zemljama do sada pripremila i obučila više od 300 poljoprivrednika i konsultanata, a eksperti ove agencije su na dosadašnjim konkusima ugovorili investicije od 6.000.000 evra.

Takođe, Smart IPARD je konsultantska agencija za čiji su IPARD projekat u Srbiju stigle prve pare iz ovog EU fonda.

Proces koji ova agencija primenjuje u radu sa klijentima sastoji se iz šest koraka:

  1. Analiza potreba klijenta i kompatibilnosti sa IPARD merama i uslovima konkursa
  2. Planiranje i priprema projekta
  3. Priprema dokumentacije za apliciranje na IPARD javnim pozivima
  4. Izrada poslovnog plana i sprovođenje postupka javne nabavke
  5. Realizacija projekta, monitoring nad projektom
  6. Priprema zahteva za isplatu sredstava iz EU fonda.

Kontakt podatke agencije Smart IPARD možete da pogledate ovde.


FEECONS 021

Agencija za finansijski konsalting „FEECONS 021“ Žarko Galetin pr je osnovana 2017. godine u Novom Sadu. Osnovna delatnost je pružanje usluga u oblasti finansijskog konsaltinga, izrade biznis planova, studija izvodljivosti, projektnog planiranja.

Imajući u vidu značajnu referencu vlasnika agencije u izradi biznis planova, najzastupljeniji segment delatnosti agencije jeste izrada biznis planova. U portfoliju vlasnika agencije se nalazi broj od preko 200 izrađenih biznis planova i start-up projekata u proteklih 15 godina koliko se Žarko Galetin bavio ovim poslom.

Agencija nudi svoje usluge za izradu biznis planova i vođenje IPARD projekata.

Kontakt podatke agencije FEECONS 021 možete da pogledate ovde.


IPACONS

Novosadska konsultanska kuća IPAcons d.o.o. je osnovana sa ciljem i željom da pomogne i olakša pristup bespovratnim sredstvima svim potencijalnim investitorima za sve vrste ulaganja i od samog starta je uključena u proces sprovođenja IPARD programa.

Kako navode u ovoj agenciji, pouzdanost i stručnost njihovog tima svakodnevno dokazuju uspešno sprovedenim projektima kao i velikim brojem zadovoljnih korisnika.

Analiza poslovanja svakog korisnika predstavlja ključni deo saradnje sa klijentima, a Agencija daje glavne smernice i stručne savete gde, kako i na koji način da realizuju svoju investiciju sa mogućnošću da izvrše povrat određenih sredstava u visini od 50-80%, konkurisanjem na javne konkurse.

U usluge firme IPAcons spadaju:

  1. Praćenje svih vrsta konkursa
  2. Priprema konkursne dokumentacije
  3. Izrada biznis planova za IPARD poljoprivredni fond.

Kontakt podatke agencije IPAcons možete da pogledate ovde.


GREEN MIND CONSULTING

Green Mind Consulting d.o.o. je konsultantska kuća iz Pančeva koja se bavi razvojnim projektima iz oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine. Iz širokog spektra usluga GMC se bavi i pripremanjem dokumentacije za korisnike podsticaja iz IPARD II fondova za podizanje infrastrukturnih kapaciteta poljoprivrede u Srbiji.

Svojom ponudom na tržištu ova agencija se izdvaja zbog sprovođenja kvantitativnih i kvalitativnih analiza delatnosti samih korisnika koje prethode procesu konkurisanja, te ukazuje na mogućnosti razvoja i poboljšanja delatnosti koje korisnici obavljaju.

Fokus GMC-a je usmeren na održivost proizvodnje i optimalno korišćenje resursa i time njihova usluga prevazilazi usluge pisanja IPARD dokumentacije koja se nudi na tržištu.

GMC, pored same pripreme dokumentacije, u okviru pružanja usluga korisnicima nudi asistenciju i savetovanje pre podnošenja zahteva, kao i nakon samog dobijanja rešenja o odobravanju sredstava iz IPARD II fondova.

Kontakt podatke agencije Green Mind Consulting možete da pogledate ovde.


MS CONSULT

MS CONSULT iz Svilajnca je agencija koja se bavi savetovanjem klijenata za ostvarivanje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava.

Zadatak koji je ova agencija postavila je da zna sve izvore finansiranja na teritoriji Republike Srbije i da usmeri klijente kako da dobiju najveću podršku za ono što su planirali da urade u narednom periodu.

Kako navode u ovoj agenciji, veliki broj zadovoljnih klijenata je njihova najbolja referenca, a iznosi zajednički realizovanih projekata su više miliona evra.

MS CONSULT prati program IPARD-a, nacionalne mere Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Razvojnu Agenciju Srbije, Fond za inovacionu delatnost, Fond za razvoj Republike Srbije i mnoge druge.

Ono što nas razlikuje od drugih je što smo usmereni na to da dajemo klijentima besplatne informacije dok ne dogovorimo posao, ne radimo ono za šta unapred vidimo da nije ostvarivo, što je naša saradnja uvek dugoročna, pratimo projekte i nakon isplate, kao i što obaveštavamo o svim novim pozivima na kojima bi mogli da apliciraju, ističu u ovoj agenciji.

Kontakt podatke agencije MS CONSULT možete da pogledate ovde.


TRAKTORI I PRIKLJUČNA MEHANIZACIJA PREKO IPARDA

Ako planirate kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije preko IPARD-a, nacionalnih ili pokrajinskih konkursa, na kredit ili gotovinskim putem, pogledajte aktuelnu ponudu južnokorejskih Branson traktora i mađarskih prikolica, prskalica i atomizera u našem Vodiču za kupovinu.