Poljoprivredne penzije kroji budžet!

Foto: Pixabay

U toku izrada novog sistema PIO osiguranja za poljoprivrednike koji bi bio održiv na duži rok

Ukidanjem Zakona o privremenom umanjenju penzija, poljoprivredne penzije, koje spadaju u grupu najnižih u PIO fondu, ubuduće će se usklađivati kao i sve ostale.

-Poljoprivrednim penzionerima, statusno se praktično ništa ne menja osim što će se usklađivanje visine čeka koji primaju ubuduće uređivati prema propisima kojima se kroji budžet i budžetski sistem, objasnili su u Ministarstvu rada.

To u suštini znači da će penzije poljoprivrednih penzionera kojih trenutno na evidenciji PIO ima nešto više od 180.000, ubuduće zavisiti ne samo od visine osnovice po kojoj su uplaćivali doprinose, već da li će u budžetu za penzije biti para ili ne.

-Poljoprivredni osiguranici nastaviće da, kao i do sada, uplaćuju doprinose, ali bez obzira na visinu osnovice, do kraja neće znati koliko će im biti tačan iznos penzije, rekao je Željko Simić, načelnik matične evidencije PIO fonda Srbije.

Prema podacima republičkog PIO fonda, broj poljoprivrednika koji se osiguravaju u poslednjih 15 godina smanjen je bezmalo za četiri puta.

-U ovom trenutku oko 370.000 poljoprivrednika su obveznici PIO za poljoprivrednike, a samo njih oko 70.000 mogu da, od svog rada, plaćaju doprinose koji, ukupno uzevši, iznose 80.000 – 90.000 dinara godišnje, rekao je nedavno ministar poljoprivrede Branislav Nedimović na konferenciji “Agrarna politika u 2018. godini”.

Da bi se rešio status poljoprivrednika-osiguranika, Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa Svetskom bankom, oformilo je radnu grupu. Ona već duže vreme radi na izradi novog sistema PIO osiguranja za poljoprivrednike koji bi bio održiv na duži rok.

-Ključno pitanje koje se postavlja pred nas jeste da se pronađe rešenje, odnosno kriterijumi po kome će plaćanje doprinosa poljoprivrednika za PIO biti pravedno i srazmerno veličini gazdinstva. U ovom momentu postoje dve opcije – da naplata doprinosa bude srazmerna površini koje domaćinstvo obrađuje ili iskazanom godišnjem prihodu, kaže za AgroFin Nenad Katanić, pomoćnik ministra poljoprivrede i dodaje da postoji još nekoliko rešenja koja se na radnoj grupu razmatraju, ali dok ne budu dogovorena i formulisana, sa njima se neće izaći u javnost.

Kakvo će biti konačno rešenje za penzionere poljoprivrednike koje se najavljuje, ostaje da se vidi. Izvesno je da penzioni sistem osiguranika poljoprivrednika ovakav kakav je, sa nagomilanim dugovima, ne može da opstane. U najavljenoj reformi sistema PIO o poljoprivrednicima-osiguranicima će svakako morati da se povede daleko više računa nego sada. A do tada, njihove penzije će se usklađivati kao i sve ostale, prema raspoloživom budžetu i budžetskom sistemu.

Komentari