Zakon o pašnjacima već ove godine?

Foto: Pixabay

U pojedinim lokalnim samoupravama pašnjaci se sve češće nezakonito preoravaju i pretvaraju u obradive površine

U Upravi za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede upozoravaju na sve češću pojavu da se u pojedinim lokalnim samoupravama pašnjaci, mimo zakona, pretvaraju u obradive površine. One se kao takve ne evidentiraju, ali se, ipak, izdaju (ne)poznatim licima koje ih koriste bez ikakve naknade.

-Do sada smo na osnovu satelitskih snimaka utvrdili da je u opštini Plandište preorano deset hektara pašnjaka i 21 hektar u selu Šušara kod Vršca. Nezakonito preoravanje zabeležili smo i u Lukinom Selu kod Zrenjanina, Žablju, Čurugu, rekao je direktor Uprave za poljoprivredno zemljište Branko Lakić podsećajući da je država 75.000 hektara pašnjaka vratila u nadležnost sela i mesnih zajednica čiji pašnjački odbori, kako zakonski tako i u praksi, nisu u stanju da se izbore sa sve češćom uzurpacijom od strane bahatih pojedinaca koji ih bespravno pretvaraju u oranice.

Da podsetimo, prema popisu poljoprivrede u Vojvodini od 2012. godine, pod pašnjacima se nalazi nepunih 120.000 hektara, od čega je svega nekoliko samoodrživo.

-Takva situacija sa pašnjacima je nedopustiva, a isto tako i zakonski nejasna i neregulisana, što mora da se menja. Država, uz pomoć lokalnih samouprava, namerava da uvede kontrolu korišćenja i propiše odgovornost za agrotehničko održavanje pašnjaka koji predstavljaju izuzetno važan resurs za stočarsku proizvodnju, rekao je za AgroFin pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić.

Zbog lošeg gazdovanja i održavanja pašnjaka Ministarstvo poljoprivrede, na inicijativu nekoliko vojvođanskih udruženja stočara, ubrzano priprema predlog zakona kojim bi se na najcelishodniji način regulisala kontrola pašnjaka kao i odgovornost za njihovo održavanje i korišćenje. Zakon bi, po najavama, mogao biti usvojen već do kraja ove godine.

-Potpuno se slažemo sa pokrenutom inicijativom udruženja stočara da se, konačno, reguliše pitanje korišćenja i održavanja pašnjaka. To je veoma važno zbog daljeg sveukupnog razvoja stočarstva i smanjenja izdataka stočara za hranu, pogotovo u mlečnom i tovnom govedarstvu, rekao je Katanić i najavio da će uskoro na republičkom nivou biti organizovan popis svih površina namenjenih za ispašu stoke, nakon čega se može očekivati i donošenje zakona o pašnjacima.

Komentari