BRAZDA ZDRAVLJA IZ RAVNICE – Do sertifikata teško, ali dostupno

Pre odluke o pokretanju posla proizvođači treba da se dobro informišu o zakonskim propisima i standardima koji važe za organsku proizvodnju hrane

Organska proizvodnja hrane uopšteno smatra se daleko održivijom alternativom u odnosu na konvencionalnu. Kao rezultat toga, potražnja za tom vrstom proizvoda u neprekidnom je usponu. U suštini, porast popularnosti organskih proizvoda direktana je  posledica rastuće brige za zdravlje među potrošačima i sve veće svesti o zdravstvenim prednostima organske hrane u odnosu na konvencionalnu.

S obzirom da ova vrsta proizvodnje hrane ima velik  proizvodni potencijal logično je da svako ko namerava da se njome bavi postavlja sam sebi pitanje: kako da je pokrene, održi se i istrajati se u tom opredeljenju? 

Saveti stručnjaka su da, pre pokretanja proizvodnje, prvo treba da se osmisli, projektuje i suštinski razume ceo koncept, pa tek onda donese odluka o investiranju. Organska proizvodnja podrazumeva prirodan način uzgoja useva, bez korišćenja hemijskih sredstava, pesticida, gnojiva ili drugih sintetičkih dodataka. Suština i cilj jeste stvaranje održivog i zdravog okruženja za proizvodnju hrane, kako za ljude tako i za biljke i životinje.

Foto: Pixabay

Stručnjaci napominju da je organska proizvodnja daleko  zahtevnija i traži više truda i rada nego konvencionalna. Takođe, potrebno je i kudikamo više vremena da se postignu željeni rezultati, jer se u celom proizvodnom ciklusu ne koriste đubriva s kojima se ubrzava rast useva kao i zaštitna sredstva protiv bolesti biljaka. Istraživanje tržišta takođe je važan korak u pokretanju posla u proizvodnji organske hranei, ono uključuje prikupljanje informacija o potražnji za organskim proizvodima u zemlji, kao i identifikaciju potencijalnih konkurenata. Treba uzeti u obzir prilikom istraživanja tržišta I odbira  onoga što će se proizvoditi i afinitete potrošača, cene i kanale distribucije.  

Isto tako veoma je važno podrobnije se informisati o svim zakonskim propisima i standardima koja moraju da se poštuju u organskoj proizvodnji, kao i  troškovima i izazovima u proizvodnji. Saveti stručnjaka  idu u pravcu da pre bilo kakvog ulaganja u prvom redu treba sagledati ceo koncept i proceniti održivost proizvodnje na duži rok. To podrazumeva upoznavanje sa zakonskim uslovima za započinjanje proizvodnje i prodaje organske hrane. Stoga je neophodno  dobro proučiti Zakon o organskoj proizvodnji, koji precizira propise za proizvodnju, označavanje kao i sam plasman organskih proizvoda u zemlji.

Pored poznavanja zakonskih normi  takođe je veoma bitno da se proizvođači informišu i sa ostalim pravnim aktima: Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje kao i Pravilniku o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji  u cilju izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda. Ovim aktima uređuju se sve faze organske proizvodnje – od kvaliteta zemljišta, vrsta semena koje se koristi, do korišćenje organskih gnojiva i pesticida i praćenje smernica za bezbednost i higijenu hrane.

Da bi proizvođači prodavali proizvode kao organske  moraju da ispunite sve uslove, a u skladu sa organskom regulativom, na osnovu kojih se dobija sertifikat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili kontrolne organiacije ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, CGTM I SRPSKI KVALITET.

Dobijanje organskog sertifikata može biti dugotrajan proces koji uključuje prikupljanje dokumentacije o upotrebi organskog semena, procedurama koje se koriste za kontrolu štetočina i praksi koje se primenjuju za upravljanje zemljištem. Nakon što se dobije  stiče se pravo da svoju organsku hranu možete da prozvodite i plasirate potrošačima koji traže biološki ispravne proizvode. Ali isto tako veoma je važno da se nastavi sa praćenjem novih zahteva za organsku proizvodnju,  prolaze sve redovne kontrole kvaliteta, koje osiguravaju da je  proizvodnja u i dalje obavlja u skladu sa proklamovanim organskim principima.

                                                          SUTRA:  Prednosti organskog voćarstva