10. Nacionalna konferencija o agrobiznisu Srbije u Šapcu

„Inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji“

Deseta Nacionalna konferencija o agrobiznisu Srbije, pod nazivom „Inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji“, biće održana u petak, 8. marta 2019. godine od 13 časova, u hotelu Euforija u Šapcu.

Skup organizuju Udruženje novinara za poljoprivredu „Agropress“ i NLB banka Beograd, a teme konferencije su proizvodnja sadnog materijala kao mera unapređenja proizvodnje, IPARD i domaće mere agrarne politike, organska poljoprivreda, voćarska proizvodnja, primena robotike u poljoprivredi, osiguranje u agraru i novi modeli podsticaja.


Agendu konferencije možete da preuzmete u prilogu: