Digitalne platforme Biosensa za automatizaciju agrarnih konkursa u Vojvodini

Foto: Pokrajinska vlada

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je izdvojio 10 miliona dinara za projekte Biosensa

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu dr Vuk Radojević potpisao je ugovor sa direktorom Instituta „Biosens“, istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema, prof. dr Vladimirom Crnojevićem, o finansiranju nastavka realizacije projekta „Monitoring upotrebom daljinske detekcije u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu”.

Dr Radojević je istakao da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu izdvojio i ove godine 10 miliona dinara za nastavak ovog projekta, koji treba da omogući dalji razvoj digitalizacije i detekciju setvene strukture, procenu stanja useva i parcela koje se navodnjavaju i koje su pokrivene protivgradnim mrežama, kao i za unapređenje rada službi resornog sekretarijata.

Potpisivanje ovog ugovora znači i nastavak unapređenja rada Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu jer će, kako je sekretar Radojević podsetio, putem digitalne platforme biti omogućeno lakše i efikasnije praćenje svih konkursa za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava.

„Funkcionalnost modula digitalnih platformi koje je osmislio Institut „Biosens“ ogleda se u automatizaciji svih procesa. To podrazumeva automatsku obradu podataka i pristiglih prijava registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, automatsko rangiranje u odnosu na sve uslove u konkursima, kao i automatsku izradu ugovora i rešenja za isplatu sredstava. Reč je o jednom apsolutno zaokruženom procesu, koji svodi grešku na minimum“, istakao je Radojević.

On je dodao da je zajedno sa Institutom uspešno izvedena i kontrola na samim parcelama – upoređivanjem katastarskih brojeva parcela sa tačnom GPS pozicijom lokacije na kojoj je realizovana investicija, u čemu je pomoć pružio i Republički geodetski zavod. Radojević je rekao da je upravo zajednički interes da investicije budu realizovane u okviru predviđenog plana.

Sekretar je istakao da će platforma „Agrosens“, na kojoj su svi podaci o stanju useva na našim poljima, ovim ugovorom omogućiti servise od posebnog interesa za poljoprivrednike.
Radojević je objasnio da će poljoprivrednici moći da evidentiraju sve ono što rade i da dobiju automatski bilans stanja na nivou gazdinstava.

„Putem ovog ugovora, u okviru projektnog zadatka za 2020. godinu, biće realizovan i znatan deo aktivnosti u pogledu satelitskih snimaka i detekcije useva na teritoriji AP Vojvodine, kao i analize zemljišta. To podrazumeva prikupljanje informacija sa terena, razvoj algoritama za prepoznavanje kultura i integraciju rezultata u digitalnu platformu Agrosens APV. Izuzetno je značajna i nadogradnja sistema za izveštavanje o konkursima, što podrazumeva razvoj različitih izveštaja o njihovoj realizaciji i verifikaciji. Posebna pažnja biće posvećena razvoju sistema za izveštavanje o plodnosti zemljišta, sastavu zemljišta, uzetim uzorcima i izvršenim analizama“, rekao je Radojević.

Direktor Instituta „Biosens“ prof. dr Vladimir Crnojević ukazao je na to da ova saradnja traje nekoliko godina i da je sada već vidljivo širokom krugu korisnika šta su prednosti digitalizacije u poljoprivredi.

„Institut se bavi digitalnom tehnologijom u poljoprivredi i to je naša osnovna delatnost. Zadovoljstvo je što smo uspeli na domaćem terenu, u AP Vojvodini, da pomognemo Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu u njihovom poslu i da se konkursi na kojima vredno rade odvijaju još efikasnije, kao i da se ti podaci čuvaju i koriste dalje“, naglsio je Crnojević.

On je naveo će konkretna novina u ovoj godini biti da korisnici sredstava na konkursima Sekretarijata mogu samostalno verifikovati, preko mobilne aplikacije, ono za šta su dobili sredstva. Direktor je istakao da će cela Vojvodina biti prekrivena digitalnom mapom koja će sadržati detaljnu analizu zemljišta, uz satelitski nadzor iz kojeg će u narednim godinama proisteći čitav niz servisa.