NorAn N-Max: Aplicirajte tečno veštačko đubrivo precizno i efikasno (VIDEO)

Na osnovu zahteva polјoprivrednih proizvođača, koristeći najbolje znanje i pomoću najmodernijih tehnologija, mađarska fabrika NorAn Technologies proizvodi polјoprivredne mašine zahvaljujući kojima ćete uz niža ulaganja postići visoke prinose.

Koristeći visokokvalitetnu NorAn mašinu za injektiranje tečnog veštačkog đubriva, kao i druge NorAn mašine za obradu zemlјišta, povećaćete efikasnost upotreblјenih hranlјivih materija a prilikom obrade sačuvaćete veće količine vlage u zemljištu, čime ćete postići značajno veće prinose.

Prilikom planiranja i projektovanja, ali i u proizvodnim halama, NorAn koristi najmoderniju tehnologiju, kako bi polјoprivrednicima proizveo radne mašine izuzetnog kvaliteta. Zahvalјujući obrazovanoj radnoj snazi, CNC laserskim i plazma uređajima, kao i robotima za varenje, NorAn proizvodi mašine čiji je životni vek izuzetan i koje su siguran partner u procesu privređivanja.

Maksimalizujte prinos!

Efikasno i precizno apliciranje hranlјivih materija

Smestite azotno đubrivo tamo gde zaista treba, onda kada je najpotrebnije i u obliku koji se odmah apsorbuje! Kukuruz jako brzo napreduje posle V8 faze razvoja. U tom periodu, zbog ubrzanog rasta, zahteva velike količine azota. Uz pomoć NorAn N-MAX mašine za injektiranje tečnog đubriva, hranlјivu materiju ćete uspeti da smestite tačno tada i tačno tamo kada i gde je najpotrebnija za bilјku. Veštačka đubriva u obliku granulata ne deluju dok ne dobiju vlagu i bilјka ih ne može apsorbovati, zbog čega mnoga gazdinstva prelaze na upotrebu tečnih đubriva. Na taj način kukuruz će primiti više hranlјivih materija, smanjiće se isparavanje, i manja količina materija će dospeti – putem ispiranja – u podzemne vode. Krajnji rezultat će, pored istih troškova za đubrivo, biti povećani prinosi.

Precizna aplikacija u cilјu optimalnog razvoja bilјa

Pritisak u sistemu održava membranska pumpa tipa Annovi Reverberi od 115 l/min, pomoću koje se plastični rezervoar uređaja od 1100 litara napuni za svega 10 minuta. Precizno regulisanje se izvodi uz pomoć ventila i protokomera Arag, a za odabir hektarske doze stoji na raspolaganju široki dijapazon mogućnosti. U osnovnoj opremi, bežično upravljanje obezbeđuje jedan tablet računar sa Android operativnim sistemom i GPS-om. Ova oprema proporcionalno brzini kretanja menja intenzitet pritiska, kako bi osigurao aplikaciju odabrane doze. Dakle, brzina kretanja mašine ne utiče na odnos l/ha, a NorAn N-Max ima i opciju automatskog zatvaranja prilikom okretanja na kraju redova. U slučaju povezivanja na ISOBUS sistem traktora, uređaj je pogodan i za diferencijalnu aplikaciju tečnog đubriva, zaštitnih sredstava ili preparata koji sadrže razne bakterije. Tom prilikom se NorAn N-Maxom upravlјa preko monitora u kabini traktora i uređaj se prilagođava zadacima koje programira rukovalac mašine.

Aplikacija bez gubitaka

Način apliciranja tečnog đubriva u velikoj meri utiče na stepen iskorišćenosti istog. U pozno proleće temperatura vazduha neretko dostiže 30 stepeni celzijusa. U tom periodu razvoja, bilјke još nisu razvile listove u obimu koji prekriva njivu i obezbeđuje hlad oranici. Zbog toga ostali načini aplikacije veštačkog đubriva, pomoću međurednog kultivatora na dubinu od svega nekoliko centimetara ili prskalice, nose određeni – ne mali – rizik, pošto tečno đubrivo brzo isparava iz gornjih, toplih slojeva zemlјišta. A iznošenje čvrstih granulata veštačkog đubriva putem kultivatora je najopasnije, jer zbog nedostatka padavina poslednjih godina, postoji velika šansa da neiskorišćene granule nađemo na tlu i prilikom berbe. Uređaj za injektiranje tečnog veštačkog đubriva NorAn N-MAX nudi efikasno rešenje za ovaj problem: Raonik pravi kanal u zemlјištu na dubini od 8-15 cm i to na udalјenosti od 15-17 cm od bilјaka, pa se tečno đubrivo ubacuje u hladnije i vlažnije slojeve zemlјe. Otvor koji je nastao zatvara se točkićem koji se montira na raonik, zbog čega možemo biti sigurni da će se veštačko đubrivo apsorbovati do poslednje kapi, što će maksimalizovati prinos. Ovom tehnologijom, ako je upoređujemo sa klasičnom međurednom aplikacijom granulata veštačkog đubriva, možemo postići i 10% veće prinose, zahvaljujući tome što se zemlјište neće previše otvarati, gubitak vlage će biti minimalan, a hranlјive materije će se brzo apsorbovati i u slučaju nedostatka padavina.

Velika brzina hoda – minimalni gubici

Zahvalјujući radnim mašinama sa GPS upravlјačkim mehanizmom, i prilikom brzine od 14-15 km zagarantovana je bezbednost bilјa. Mašina NorAn N-MAX ima veoma visoku šasiju, koja se nalazi na visini od 85 cm od površine zemlјe, pa se bezbedno može koristiti i kada tretirane bilјke imaju prilično visoko stablo. Višegodišnja praksa nam pokazuje da upotreblјeno tečno đubrivo daje najbolјe efekte kada prvi tretman uradimo 15-30 dana nakon nicanja, a poslednji neposredno pre nego što bi traktor mogao da ošteti biljke. Prilikom split aplikacije doza je obično 2 x 150 l/ha, čime postižemo veći efekat nego kada bi se tečno đubrivo u celosti unelo u zemlјište u jednoj turi. Split aplikacija povolјno utiče i na tlo, pošto se manje količine hranlјivih materija brže apsorbuju.

Jedinstvena koncepcija

Robusni 4-, 6-, 8- ili 12-redni uređaj poseduje fiksnu ili hidraulično raskloplјivu konstrukciju. Ramovi su izvedeni od S355 čeličnih profila dimenzija 150x150x8 mm a jedinice za injektiranje su učvršćene šrafovima – radi lakšeg podešavanja.

Italijanska čelična tanjirača sa talasastim ivicama, montirana na oprugama vodi računa o presecanju ostataka stablјike bilјa i usitnjavanju tla, a otvaranjem površinskog dela tla olakšava posao nožu za injektiranje koji se kreće u pravcu tanjirače i izrađen je od Hardox čelika.

Tečno veštačko đubrivo dospeva ispod površine tla putem čeličnih cevi koje su smeštene iza noža i koje su otporne na uticaj kiselina, na dubinu koja se podešava pomoću točkića. NorAn N-MAX mašina za injektiranje tečnog veštačkog đubriva, zahvalјujući jedinstvenom hidrauličnom sistemu sklapanja, prilikom transporta nije šira od 3 m, što obezbeđuje lagodno i bezbedno kretanje na javnim drumovima.

Pobednička inovacija
NorAn je prvi u Evropi 2017. godine razvio i proizveo mašinu za injektiranje tečnog veštačkog đubriva. Zahvaljujući kontinuiranom razvoju i inoviranju, NorAn N-MAX je 2021. godine na smotri polјoprivrednih mašina i opreme u Babolni osvojio prvu nagradu za inovacije „Mađarska poljomašina godine„. Stručni žiri, čiji su članovi bili istaknuti stručnjaci, novinari, profesori i docenti raznih fakulteta, odao je priznanje autorima za sjajne inovativne rezultate i tehnologiji injektiranja tečnog veštačkog đubriva.

Fleksibilni međuredni razmak

Zahvalјujući specifičnom načinu fiksiranja na gredu mašine, injektori se mogu razmestiti po celoj radnoj širini kako bi se postigao međuredni razmak od 45, 50, 55 ili 75 cm.

Pametna upotreba veštačkog đubriva

I na slici se vidi, da kukuruz u ranoj fazi razvoja može apsorbovati samo minimalne količine hranlјivih materija, zbog čega se veliki deo rano bačenog veštačkog đubriva ispere u zemlјištu, bez ikakvog efekta. Imajući u vidu sadašnje cene veštačkog đubriva, treba dobro razmisliti koje đubrivo i kada treba koristiti. Rizik možemo smanjiti tako što ćemo u optimalno vreme aplicirati đubrivo koje se lako apsorbuje.

Razne konstrukcije, birajte po sopstvenom izboru

Najtraženiji član grupacije NorAn N-MAX je model N-MAX BS koji ima sve što je potrebno: konstrukciju koja se zatvara hidraulikom što omogućava bezbedan transport na javnim putevima, zatim sopstveni rezervoar i sistem za aplikaciju.

Ekonomičnija varijanta je NorAn N-MAX WT. Reč je o prethodnom modelu, ali bez sistema za aplikaciju i rezervoara. Ovako opremlјenu mašinu kupuju polјoprivrednici koji već poseduju frontalni rezervoar sa aplikatorom na svojoj pogonskoj mašini.

Univerzalno rešenje je NorAn N-MAX SP. U ovoj varijanti sistem za injektiranje se nalazi sa zadnje strane traktora a frontalni rezervoar koji smo nazvali NorAn MultiTank je sa prednje strane.

Kada vam je prilikom odabira odlučujući aspekt obrada što veće površine oranice, predlažemo kupovinu sistema NorAn N-MAX DT, koji se sastoji od sistema za aplikaciju, zadnjeg i dopunskog prednjeg rezervoara. Na taj način štedi se vreme prilikom punjenja. Mašina može poneti 2200 litara tečnog đubriva, što znači da će dozu od 150 l/ha u jednom hodu izmestiti na površinu od skoro 15 hektara.

EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU:

Trg mladenaca 5, Novi Sad

Mob/Viber/WhatsApp: 063530590

Web: www.hunagri.rs

E-mail: hello@hunagri.rs