Otvoreni dani Digitalne farme u Krivaji

Foto: BioSens

Posetioci će moći da se uvere kako nove tehnologije čine poljoprivrednu proizvodnju efikasnijom

U mestu Krivaja pored Bačke Topole 20. marta 2018. godine otvorena je prva Digitalna farma u Srbiji i regionu, koju je osmislio i realizovao Institut BioSens u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem Krivaja d.o.o.

Digitalna farma omogućuje svim poljoprivrednicima iz naše zemlje i regiona da besplatno i iz prve ruke nauče više o mogućnostima koje im pružaju digitalizacija i nove tehnologije, i to u svakom segmentu ratarske proizvodnje: od pripreme zemljišta, određivanja menadžemnt zona, preko setve, navodnjavanja, ishrane i zaštite bilja, pa do žetve i rаdova na pripremi naredne sezone.

Digitalna farma je postavljena na proizvodnim parcelama komercijalnog proizvođača Krivaja d.o.o. na kojima se u svakodnevnom radu koriste najsavremenije digitalne tehnologije: senzori, dronovi, roboti, sateliti, savremena poljoprivredna mehanizacija.

Posetioci će u toku cele sezone, na Otvorenim danima Digitalne farme, u svakoj fazi poljoprivrednih radova moći da se uvere kako nove tehnologije čine poljoprivrednu proizvodnju efikasnijom. Na Digitalnoj farmi, posetioci će imati priliku da vide i testiraju različite uređaje, sisteme i mehanizaciju za preciznu poljoprivredu i da kroz direktni kontakt sa poljoprivrednicima koji već koriste najnovije tehnologije, ali i kroz kontakt sa naučnicima Instituta BioSens nauče više, iznesu svoje probleme i zajedno rade na iznalaženju rešenja koja će unaprediti njihovu proizvodnju. Poljoprivrednici će imati priliku i da pohađaju besplatnu obuku za rad na platformi AgroSens, te da iznesu svoje želje i ideje u vezi sa budućim funkcionalnostima i servisima.


OTVORENI DANI DIGITALNE FARME

Razmena iskustava sa proizvođačima koji koriste principe precizne poljoprivrede i naučnicima Instituta BioSens, svakog navedenog dana od 10.00 časova:

27. april: LoRa sistem za komunikaciju sa senzorima i meteo stanicama – kontinuirano praćenje stanja na njivi

25. maj: Varijabilno đubrenje – ušteda đubriva i povećanje prinosa

29. jun: Satelitski snimci u službi poljoprivrede – detaljan uvid u stanje useva

27. jul: Senzori za vlažnost zemljišta i sistem za navodnjavanje – izbor pravog trenutka i obima navodnjavanja

31. avgust: Upotreba dronova u poljoprivredi – mape za varijabilno đubrenje i procena prinosa

28. septembar: Kombajn sa monitorom prinosa i senzorom vlažnosti zrna – mapiranje prinosa, ocena uspešnosti i preporuke za narednu sezonu

26. oktobar: Sonda za merenje elektromagnetne provodljivosti zemljišta – određivanje menadžment zona unutar parcele


AgroSens info dani: svakog navedenog dana od 10.00 do 12.00 časova – podrška korisnicima digitalne platforme AgroSens, razgovor i razmena iskustava.

LOKACIJA: ekonomija Krivaja doo, Krivaja

KONTAKT – Posetite Digitalnu farmu: digitalfarm@biosense.rs


Obuka za rad na platformi AgroSens: subota nakon datuma označenog za posetu Digitalnoj farmi (videti datume iznad).

LOKACIJA: Institut BioSens, dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad

KONTAKT – Prijavite se za obuku: obuka@agrosens.rs


Prijave za posetu Digitalnoj farmi i obuku za AgroSens platformu se mogu obaviti i popunjavanjem online formulara.

Za posetu 27. aprila, rok za prijavu je četvrtak 19. april, u 10 časova.